فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

10/2 - 4 - شانه کردن مو

901 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
فراوان شانه زدن موها، وبا را از میان می برد، روزی می آورد و بر قدرت انسان برای نزدیکی می افزاید.(1141)
902 - امام صادق (علیه السلام):
شانه کردن فراوان، از بلغم می کاهد.(1142)
903 - مکارم الاخلاق:
امام صادق (علیه السلام) فرمود: شانه کردن سر، بلغم را از میان می برد. شانه زدن ابروها، مایه ایمنی از جذام است، و شانه کردن رخساره، دندان ها را استحکام می بخشد.
از ایشان، درباره تراشیدن سر پرسیدند.
فرمود: خوب است.(1143)
904 - امام صادق (علیه السلام):
جامه پاکیزه، دشمن را در هم می شکند، چرب کردن پوست، سختی را از میان می برد و شانه کردن سر، وبا را دور می کند.
راوی گوید که پرسیدم: وبا چیست؟
فرمود: تب. شانه کردن ریش، دندان ها را استحکام می بخشد.(1144)
905 - امام صادق (علیه السلام):
از شانه کردن در حمام بپرهیز؛ چرا که وبای مو می آورد(1145).(1146)

10/3 - کوتاه کردن موها

906 - امام رضا (علیه السلام):
از سنت های پیامبران است: عطر زدن، کوتاه کردن(1147) مو و فراوانی آمیزش.(1148)
907 - الکافی:
- به نقل از اسحاق بن عمار -: امام صادق (علیه السلام) به من فرمود: موی خود را از ته بزن تا آلودگی اش و جنبندگان و چرک آن، کم شود، گردنت ستبر گردد و دیده ات جلا یابد و در روایت دیگری است: و تنت راحت شود.(1149)
908 - الکافی:
- به نقل از این سنان -: به امام صادق (علیه السلام) گفتم: درباره بلند کردن موها چه می فرمایی؟
فرمود: یاران محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)، موهای خود را می زدند؛ یعنی کوتاه می کردند.(1150)
909 - امام کاظم (علیه السلام):
موی سر، چون بلند شود، بینایی ضعیف می گردد و نور دیده از میان می رود؛ اما کوتاه کردن موها، دیده را روشن می سازد و نور آن را افزون می کند.(1151)

10/4 - تراشیدن موها

910 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
زن و مرد! موهای روی شکم را بتراشید(1152).(1153)
911 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
موهای پس گردن را بتراشید.(1154)
912 - الکافی:
- به نقل از اسحاق بن عمار، از امام صادق (علیه السلام) -: به امام صادق (علیه السلام) گفتم: فدایت شوم! گاه موهای پشت گردنم زیاد می شود و به سختی مرا اندوهگین می کند. مرا فرمود: ای اسحاق! آیا نمی دانی که تراشیدن (موهای) پشت گردن، اندوه را از میان می برد؟.(1155)
913 - امام صادق (علیه السلام):
- در تفسیر آیه واذ ابتلی ابراهیم ربه، بکلمت(1156) -: آن گاه که خداوند او را به رویای ذبح دنیای عرب، اسماعیل، آزمود و وی این آزمود را به درستی پشت سر نهاد و تسلیم فرمان خدا شد و آهنگ انجام دادن خواسته او کرد، و چون خداوند به پاداش صدق و راستی و عمل او برایش چنین مقرر ساخت که انی جاعلک للناس اماماً؛ من تو را برای مردم، امام قرار می دهم آیین حنیفی را که همان پاکی و طهارت است، بر او فرو فرستاد. این طهارت، ده چیز است: پنج مورد از آن در سر، و پنج مورد دیگر در تن. اما آن پنج مورد که در سر است، عبارت اند از: گرفتن سبیل، واگذاردن ریش، کوتاه کردن موها، مسواک زدن، و خلال کردن. آن پنج مورد که در تن است نیز عبارت اند از: تراشیدن موهای بدن، ختنه کردن، کوتاه کردن ناخن ها، غسل جنابت، و طهارت گرفتن با آب، این، همان آیین حنیف پاکی است که ابراهیم آورد و نه نسخ شده است و نه تا روز قیامت، نسخ خواهد شد. این معنای کلام خداوند است که فرمود: واتبع ملة ابراهیم حنیفاً(1157).(1158)
914 - امام کاظم (علیه السلام):
پنج چیز درباره سر و پنج چیز هم درباره تن از سنت هاست: اما آنچه درباره سر است، مسواک زدن، گرفتن سبیل، از هم گشودن موها از میانه سر، آب در دهان چرخاندن، و آب در بینی چرخاندن است.
آنچه نیز درباره تن است، ختنه کردن، تراشیدن موی زهار، زدودن موهای زیر بغل، کوتاه کردن ناخن ها و زدودن پلیدی مخرج است.(1159)