فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

8/1 - نشانه های بیماری های خون

769 - امام صادق (علیه السلام):
خون و جوش آمدنش، سه نشانه دارد: جوششی که از اندام بر آید، خارش، و حرکت جنبندگان(978).(979)
770 امام کاظم (علیه السلام):
خون (غلبه خون) را چهار نشانی است: خارش، جوش، چرت زدگی و سرگیجه.(980)

8/2 - آنچه برای درمان بیماری های خون، سودمند است

الف - سویق عدس

771 - امام صادق (علیه السلام):
- هنگامی که خون کسی از خدمتگزارانش جوش می آمد، به وی می فرمود -: قدری سویق عدس بخور؛ چرا که جوشش خون را آرام می کند و حرارت را فرو می نشاند.(981)