فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

5/6 - فواید زکام

526 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
زکام، سربازی از سربازان خداوند (عزوجل) است که خدای عزوجل، آن را به سرکوب درد بر می انگیزد و درد را از میان می برد.(673)
527 - امام صادق (علیه السلام):
پیامبر خدا، زکام را درمان نمی کرد و می فرمود: هیچ کس نیست که رگی از جذام در او نباشد؛ و چون زکام به شخص برسد، این رگ را در هم می کوبد.(674)
ر. ک: ص 260 (تاثیر زکام و عطسه در پیشگیری از بیماری های پوستی).
ص 267 (تاثیر زکام در پیشگیری از جذام).

5/7 - آنچه انسان را از زکام حفظ می کند

528 - امام رضا (علیه السلام):
هر کس می خواهد در همه زمستان از زکام ایمن بماند، هر روز، سه لقمه عسل با موم آن بخورد. .. و نرگس ببوید؛ چرا که از زکام، ایمنی می دهد. سیاه دانه نیز چنین است.
اما اگر زکام در تابستان پیش آید، در هر روز، یک خیار بخورد و از نشستن در آفتاب، خودداری ورزد.(675)

5/8 - آنچه برای درمان زکام، سودمند است

529 - امام صادق (علیه السلام):
پنبه ای را به روغن بنفشه آغشته می کنی و به هنگام خفتن در نشیمنگاهت می گذاری. به خواست خداوند، برای زکام، سودمند است.(676)
530 - طب الائمه (علیهم السلام):
- به نقل از ابراهیم بن ابی یحیی، از امام صادق (علیه السلام) -: از زکام نزد امام (علیه السلام) اظهار ناراحتی کردم. فرمود: کرده ای از کرده های خداوند، و سربازی از سربازان خداست که خداوند، آن را به پیکار با بیمارانی در تن تو برانگیخته، تا آن را از جای برکند. پس چون آن را از میان برکند، بر تو باد به وزن یک دانگ(677) شونیز و نیم دانگ کندس،(678) که آرد گردد و به بینی رانده شود. این کار، زکام را از میان می برد. اگر هم می توانی هیچ درمانی برایش به کار نگیری، این کار را بکن؛ چرا که آن منافعی بسیار دارد.(679)