فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

3/5 - 18 - آیه الکرسی

497 - امام علی (علیه السلام):
اگر کسی از شما چشمانش ناراحت بود، آیه الکرسی بخواند و در دل، نیت شفا کند. به خواست خداوند، بهبود خواهد یافت.(641)
همچنین، ر. ک: ص 533 ح 1756.

3/6 - فایده های گریه برای کودکان

498 - امام صادق (علیه السلام):
- خطاب به مفضل بن عمر -: ای مفضل! از سودی که در گریه برای کودکان هست، آگاه شو و بدان که در مغز کودکان، رطوبتی است که اگر بماند، برای آنان، رخدادهایی سخت و بیماری هایی (اعم از نابینایی و جز آن) پدید می آورد. از این رو گریه، آن رطوبت را از سر آنان روان می سازد و این خود، تندرستی و سلامت چشم را برایشان در پی می آورد. اکنون، آیا این احتمال وجود ندارد که کودک، از گریه خود سود ببرد و پدر و مادرش، این را ندانند و در تلاش پیگیر باشند که او را ساکت کنند و خواسته های وی را بر آورند تا گریه نکند، در حالی که نمی دانند گریه، برایش کارآمدتر و خوش فرجام تر است؟(642)

فصل چهارم: گوش