فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

و - استعمال انفیه

404 - امام علی (علیه السلام):
شستشوی دهان و بینی، سنت و مایه پاکی دهان و بینی است و انفیه کردن، مایه سلامت سر و پاکسازی بدن و همه انواع سر درد است.(531)
405 - امام صادق (علیه السلام):
پیامبر خدا، چون سر درد می کرد، به روغن کنجد، انفیه می کرد.(532)
406 - طب الائمه (علیهم السلام):
- به نقل از علی بن یقطین -: به امام رضا (علیه السلام) که در سرم، سردی شدیدی حس می کنم، به گونه ای که چون بادی به من می خورد، چیزی نمی ماند که از هوش بروم.
امام در پاسخ برایم چنین نوشت: بر تو باد انفیه عنبر و زنبق، پس از غذا خوردن، تا به اذن خداوند - جل جلاله - عافیت یابی.(533)

ز - حجامت

407 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
حجامت در سر، درمانی برای دیوانگی، جذام، شب کوری، پیسی و سر درد است.(534)
408 - المعجم الکبیر:
- به نقل از سلمی خدمتگذار پیامبر خدا -: هر گاه کسی از ما از سر درد، اظهار ناراحتی می کرد، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمود: برو حجامت کن؛ و چون کسی از ما پا درد داشت، می فرمود: برو آن را به حنا خضاب کن.(535)
همچنین بنگرید به: ص 218 ح 680

ح - کاسنی

409 - الکافی:
- به نقل از محمد بن اسماعیل -: از امام رضا (علیه السلام) شنیدم که فرمود: کاسنی، شفای هزار درد است؛ و دردی در درون آدمیزاد نیست، مگر این که کاسنی، آن را به کلی از میان ببرد.
روزی امام (علیه السلام) برای یکی از خدمتکاران که گرفتار تب و سر درد می شد، کاسنی خواست و فرمود تا آن را آرد کنند، سپس آن را بر روی کاغذی قرار داد و روغن بنفشه بر رویش ریخت و این مخلوط را بر پیشانی شخص گذاشت.
آن گاه فرمود: بدانید که این، تب را می برد، برای سر درد، سودمند است و آن را از میان بر می دارد.(536)
ر. ک: ص 217 ح 676 -