فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

ب - روغن مالیدن

350 - امام علی (علیه السلام):
روغن، پوست را نرم می کند، و بر توان مغز می افزاید، مجاری آب را در بدن می گشاید، کثافت پوست را از میان می برد و رنگ را روشن می کند.(472)
351 - امام صادق (علیه السلام):
روغن بنفشه، مغز را نیرو می بخشد.(473)

ج - حجامت

352 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
حجامت عقل را افزون می کند و بر قدرت حافظه می افزاید.(474)
353 - امام علی (علیه السلام):
حجامت، بدن را صحت می دهد و عقل را استحکام می بخشد.(475)

د - سرکه

354 - امام صادق (علیه السلام):
ما با سرکه آغاز می کنیم، چنان که شما با نمک آغاز می کنید؛ چرا که سرکه، عقل را استحکام می بخشد.(476)