فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

6 - چگونگی نگارش احادیث

مهم ترین نکاتی که در نگارش احادیث لحاظ شده، از این قرار است:
الف - متن انتخابی در صورت امکان، جامع ترین، استوارترین و معتبرترین متون است.
ب - از نگاه ما احادیث رسیده از اهل بیت (علیهم السلام)، در واقع، حدیث رسول خداست. در تصریح به این مطلب، امام رضا (علیه السلام) می فرماید:
انا عن الله وعن رسوله نحدث.(29)
ما (اهل بیت)، از خدا و پیامبرش حدیث می کنیم.
نیز امام صادق (علیه السلام) می فرماید:
حدیثی حدیث أبی، وحدیث أبی حدیث جدی، وحدیث جدی حدیث الحسین، وحدیث الحسین (علیه السلام) حدیث الحسن (علیه السلام)، وحدیث الحسن حدیث أمیرالمؤمنین (علیه السلام)، وحدیث أمیرالمؤمنین حدیث رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، وحدیث رسول الله قول الله عزوجل.(30)
حدیث من حدیث پدرم، و حدیث پدرم حدیث جدم، و حدیث جدم حدیث حسین، و حدیث حسین، حدیث حسن، و حدیث حسن، حدیث امیر مؤمنان، و حدیث امیر مؤمنان، حدیث پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، و حدیث پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، سخن خداست.
از این رو، کلمه احادیث (حدیث ها) در عنوان کتاب، این معنا را می رساند که همه احادیث پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و خاندان پاک او مورد استفاده و استناد کتاب، قرار گرفته است.
ج - احادیث پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیت آن حضرت تا امام مهدی (عج)، به ترتیب تاریخی ثبت می شوند. البته ممکن است گاه هماهنگی چند روایت در مضمون، موجب گردد که این ترتیب، رعایت نشود.
د - اگر حدیثی هم پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و هم اهل بیت (علیهم السلام) روایت شده باشد، آنچه پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده در متن قرار می گیرد.
ه- احادیث با نام پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیت (علیهم السلام) آغاز می شود، مگر آن که متن روایت، مقتضی ذکر نام راوی باشد که در این صورت، نام کتابی که حدیث از آن نقل شده، در آغاز می آید.
و - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیت آن بزرگوار، اسما و القاب متعددی دارند که در نقل مطالب، یکی از آنها انتخاب شده است.
ز - پس از ذکر پیامبر خدا با جمله (صلی الله علیه و آله و سلم) و پس از ذکر اهل بیت آن حضرت با جمله (علیه السلام) و پس از ذکر فاطمه زهرا با جمله (علیها السلام)، نسبت به آنان ادای احترام می شود، هر چند در منبع اصلی با الفاظ دیگری از آنان تکریم شده باشد.
در پایان، از همه فضلا و محققان دارالحدیث که در ساماندهی این مجموعه نفیس، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، سهیم بوده اند، بویژه برادران فاضل و عزیز آقایان: مرتضی خوش نصیب، محمد تقی سبحانی نیا و رسول افقی، صمیمانه سپاسگزارم. همچنین از فاضل گرامی آقای احمد سعادتفر - که در تهیه بخش سوم این مجموعه با دارالحدیث همکاری داشتند - و نیز از استاد ارجمند جناب آقای مهدی مهریزی - که یادداشت های خود را در زمینه احادیث طبی در اختیار این جانب قرار داد - و آقای دکتر حسین صابری، مترجم گران قدر این دانش نامه، قدردانی و تشکر می نمایم و از خداوند متعال برای همه آنان، پاداشی درخور فضل و کرامت خود، مسئلت دارم.
ربنا تقبل منا انک أنت السمیع العلیم.
محمدی ری شهری
12 فروردین 1382
28 محرم 1424
1 آوریل 2003

بخش یکم: پزشکی

فصل یکم: پزشکی از دیدگاه اسلام