فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

7 - تصفیه اردوگاه

یقین است که یاران امامی که شعاع ضیاء قدس، از مشرق وجود او می تابد، باید پاکان و پاکیزگان باشند. باید در اردوگاه او خالصان و سره شدگان گرد آیند. و چنین خواهد بود. این است که شیعه آل محمد (صلی الله علیه و آله)، باید از نعمت این علم و معرفت و اعتقاد بهره گیرد، و به درگاه خدا سپاس گزارد، و بر ولای امامان، و حب آنان، و پیروی از آنان باقی باشد. باید این ولا و حب را در جان خویش زنده بدارد، و همواره در قلب خود حاضر بسازد، و آن پیروی را به عمل در آورد، تا اجر شهیدان بدر و احد نصیب او گردد، یعنی: آن شهیدان که شالوده ایمان را استوار ساختند.
در پیش اشاره کردیم که در روزگار غیبت، مردم مومن، بسختی امتحان می گردند، و پیوسته غربال می شوند. تا خالصان بمانند، و ناخالصان بروند. آری، پیوسته ناخالصان و ناخالصیها دور ریخته می شوند. مومن به آل محمد (صلی الله علیه و آله)، باید همیشه بکوشد، تا از راه داشتن عقیده صحیح، و ایمان قوی، و فکر روشن، و آگاهی عمیق، و عمل صالح، در ردیف خالصان مخلص جای گیرد، تا از صف شیعه مهدی (علیه السلام) خارج نگردد، و به عنوان ناخالص طرد نشود. آن کسان که در روزگار غیبت، ایمان صحیح و عمل صالح داشته باشند، اگر ظهور را هم درک نکند، مانند کسانیند که ظهور را درک کنند، و در خیمه و در خدمت مهدی باشند.
شیعه عصر انتظار، لازم است که در شناخت عقاید حقه، و معرفت امام تو مقام امام، کوشا و ثابت قدم باشد. و این اعتقاد راستین به حق بزرگ را، که به او رسیده است، و او خود نیز آن را به مرحله بصیرت و یقین رسانده است، نگاه دارد، و به آیندگان بسپارد. لازم است خاندان و فرزندان خود را با اعتقاد به عقیده حق، و نور معرفت، و شعاع ولایت، و توجه به عمل صالح تربیت کند، و بر آن شیوه ثابت بدارد. باید در میان مردم منتظر، محبت و عطوفت بر قرار باشد، و توانگران - چنانکه در فصل پیش گفتیم - به ناتوانان برسند. و باید همه، دشمن ظالم و یاور مظلوم باشند...اینها سفارش ائمه طاهرین (علیه السلام) است...
در روایتی چند، که رسیده است که پیش از پیدا شدن آثار قیام قائم دست به اقدامی نزنید، ظاهراً مقصود - بر فرض صحت این روایت - اقدامی برای تاسیس حکومت جهانی و نشر توحید و عدل، در آفاق تا آفاق گیتی است، زیرا که اینگونه اقدامی کار هیچ کس نیست، جز ولی اعظم و مصلح اکبر.(506) و آن انقلاب است که آثار کیهانی دارد(507)، و گسترده جهانی. و این مهدی موعود است که همه جهان به دست او فتح می شود، و دژهای کفر و نفاق و ستم ویران می گردد، و کلمه توحید، و ناموس عدل، همه جا را می گیرد.
باید مقصود از این روایات آنچه گفتیم باشد، زیرا که در مرحله شناخت اسلام و تعالیم اسلام، و اجتماعیات و سیاسیات اسلام، و اخلاق اسلامی، و تکالیف اسلامی، نمی توان پذیرفت که حوزه های مسلمین از اقدامهای اجتماعی، و مبارزات حق طلبانه سیاسی، و حوزه های تکلیفی، و تعهدهای دینی، و تعاون بر بر و تقوی، و عدم تعاون بر اثم و عدوان، معاف باشند. نمی توان پذیرفت که برای مسلمین جایز باشد که ظلم را تحمل کنند، و استعمار و بردگی را بپذیرند، و سیطره یهود و نصاری و ملحدان را گردن نهند، و اقدامها و تکالیفها و شهامتها را یکسو افکنند، و محو آثار دین خدا و احکام خدا را بنگرند، و دم بر نیاورند. این امور پذیرفتنی نیست. اینها به معنای رفع تکالیف و محو احکام است. و این امر، بدیهی البطلان است. حلال محمد (صلی الله علیه و آله) تا قیامت حلال است، و حرام محمد (صلی الله علیه و آله) تا قیامت حرام...و در این جهت، میان هیچ عصری با عصر دیگر فرقی نیست، چه عصر غیبت و چه دیگر عصرها...(508)

8 - شور طلب

با اعتقاد راستین، و ایمان و یقین، و ولاء و محبت، و آگاهی و بصیرت، و ثبات و پایداری، و خردمندی و فرزانگی، و دل روشن، و درک درست، و عقل بیدار، و اندیشه باز، و ذهن وسیع، و عمل صالح، و خدمت به خلق، و کردار شایسته، و نشر آگاهی، باید منتظر ظهور حق و تشکیل دولت حق بود. باید خود را برای مراحل مقدماتی آن حکومت: آشوبها، سختی ها، قیامها و انقلابها آماده ساخت. باید آماده بود، و برای فرج آل محمد و ظهور قائم موعود دعا کرد. باید طلب کرد و طلب کرد، و در طلب شور داشت. دعا برای فرج مهدی، و نزدیک شدن ظهور او، دعا برای فرج و گشایش کار خود ما، بلکه فرج و گشایش کار همه انسانها و انسانیتهاست. این است که باید دعا کرد. باید یقین داشت و با یقین آماده بود، و با آمادگی دعا کرد. نباید از دعا غفلت داشت، و از طلب دست برداشت.(509) دعا و توسل به درگاه خدا، و درخواست از خدا، و خواندن دعاهای که رسیده است، و طلب عنایت خدا، همیشه موثر است و آثار بسیار دارد، بویژه درباره امر عظیم و خیر عالم، یعنی: ظهور مهدی، و نزدیک شدن رهایی انسان، و فرا رسیدن فرج اعظم، و فوز اکبر، و نجات بزرگ.
آری:
جان ما شیفتگان وصل شما می طلبد - این نه از بخت خود از لطف خدا می طلبد
و این است و این چنین است حال شیفتگان و دلدادگان، و محبت شعاران، و طلب پیشگان، دردمندان و دوستداران، فروغ آشنایان و خورشید طلبان...
عمر ما شیفته حالان چه عجب می گذرد؟ - رسته از دور جمادی ز رجب می گذرد
خوش بود منتظران را طلب طلعت دوست - عمر آن است که در شور طلب می گذرد
گر نه اندر طلب چهره آن خورشیدی - عمر بی بار، تو را، از چه سبب می گذرد
خون خورشید دلان در رگ خونبار زمان - تا بگیرد ز تن چرخ سلب می گذرد
ر شبستان به سر آورده و خورشید طلب - راه خورشیدی ما در دل شب می گذرد
از خراسان برسند آنهمه رایات سیاه - گر چه این کبکبه از شام و حلب می گذرد
عیسی آنگه به نماز آید و موسی به طواف - اینچنین کار، در آنجا، به ادب می گذرد
اسم اعظم که همه سر خدایی است عجب - که گه و گاه، ز نام تو، به لب می گذرد
ای خوش آن حسن جهانگیر که یک جلوه او - از سرای عجم و ملک عرب می گذرد
شام هجران که به دل کوه غم آورد فرود - باز با یاد وصالی به طرب می گذر

9 - رمضان - عاشورا

و بدینسال باید در طلب خورشید بود، و به طلب خورشید رفت. و باید راه خورشیدی را در دل شب سپرد. باید همه آماده باشند. بویژه جوانان، تا زمینه های طلوع طلایع حق آماده گردد...
و تا اندک اندک... علائم عمده ظهور - یکی پس از دیگری - واقع شود، و تا حوادث و مشکلات پیش از ظهور رخ دهد، و تا رمضان بزرگ برسد، و فریاد جهانی دعوت حق همه جاگیر شود، و تا سپس هلال محرمی بدمد که در روز عاشورای آن - روز شنبه(510)- امام مهدی (علیه السلام)، از مکه، اعلام قیام کند، و به جنگهای خونین بزرگ دست یازد، و درفش ملحمه های سترک را برافرازد،(511) و به نابود کردن مستکبران و ابرقدرتان بپردازد، و نارواییها را براندازد، و سختیهای روزگار را برطرف سازد، و اموال را میان همه به تساوی قسمت کند، و آزادی روزگار را برطرف سازد، و اموال را میان همه به تساوی قسمت کند، و آزادی واقعی و انسانی را به پیرامون حق و به مومنان به حق، با کمک اهل حق، ارزانی دارد. مهدی (علیه السلام) را هم فرشتگان یاری می کنند، هم مومنان... همچنین رعب و ترسی که از قیام او در دل سرکشان می افتد، نیز از عوامل مهم پیروزیهای اوست. از شیوع اخبار انقلاب مهدی و قدرت و قاطعیت او، قدرتمندان و ارتشهای آنان، روحیه خویش را از دست می دهند، و بسیاری از آنان در برابر هجوم سپاهیان مهدی - بلکه پیشاپیش - از پای درمی آیند.
او بدینگونه فرا می رسد، و معتقدان و حق پرستان به سوی او می شتابند و نزد او گرد می آیند. امام پس از مدتی، اعلام قیام می کند و - با نام خدا - به پا می خیزد، و جهان را از عدل و داد، و نور و برهان و لبریز می سازد - چنانکه امیر المؤمنین علی (علیه السلام) فرمود:
یملا الارض عدلا و قسطا، و نورا و برهانا...(512)