فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

بخش چهارم: کتابها و رساله هایی که بر پایه تحقیقات اجتماعی و سیاسی، و آگاهیهای زمانی، و روحیه های اصلاحی و انقلابی، تالیف یافته است:(151)

1 - آینده بشریت از نظر مکتب ما آیت الله سید محمود طالقانی.
2 - قیام و انقلاب مهدی،از دیدگاه فلسفه تاریخ شیخ مرتضی مطهری.
3 - انتظار مذهب اعتراض دکتر علی شریعتی.
4 - فی انتظار الامام عبد الهادی الفضلی.
5 - در فجر ساحل شیخ محمد حکیمی خراسانی.

بخش پنجم: کتابهای که بر پایه مدارک و کتابها و آثار پیش اسلام، و بشارتهای پیشینیان، گردآوری شده است:

1 - بشارات عهدین دکتر محمد صادقی.
2 - المصلح المنتظر فی احادیث الادیان محمد امین زین الدین عاملی.(152)

4 - تداوم وعد و موعود

در فصل چهارم، دیدیم که مسئله موعود، در تاریخ بشر، و تاریخ ادیان، سابقه ای بسیار کهن دارد، زیرا بسیار می شده است که پیامبر پیشین، برخی، آمدن دیگری را وعده می داده اند. این امر، در میان پیامبران بزرگ و مشهور بیشتر مشهود است. و طریق این وعده ها و بشارتها، در ذهنیت هر یک از امتها، موعودی مورد نظر، شکل می یافته است. در آیات کتاب مقدس - تا آنجا که تحریف نیافته است - این بشارتها دیده می شود. این مقوله یکی بشارتهای حضرت موسای کلیم علیه السلام است، که آمدن عیسای مسیح علیه السلام را بشارت داده بود. این رو، مردم سرزمین های جلیل و یهودا، همواره، در اشتیاق ظهور مسیح موعود بودند. عیسی در 30 سالگی مبعوث به رسالت گشت، و بجز حضرت موسی، که قرن ها قبل، آمدن او را بشارت داده بود، حدود 3 تا 4 سال پیش بعثت او نیز، واعظی زاهد، نامش یوحنای معمدان، مردم را به ظهور مسیح موعود بشارت داد. و آنان را به توبه و تعمید، جهت آمادگی برای ظهور وی دعوت کرد. و بدینگونه، جنبشی در دره اردن ایجاد نمود.... پس، عیسای مسیح علیه السلام، خود موعود بود، موعود یهود و بنی اسرائیل...و با اینکه توده های مردم: منتظر آمدن او بودند، سردمداران دین یهود، با این انتظار مخالفت می کردند، و فریسیان و کاتبان، که پیشوایان دین یهود بودند، همکیشان پرحرارت خود را(در مسئله انتظار موعود) تحقیر می کردند، و خود را، فقط، حامی نص شریعت موسی می دانستند. و بدینگونه برای حفظ مقام و بهره وریهای خویش حق را نمی پذیرفتند.
حضرت عیسای مسیح علیه السلام نیز، آمدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بشارت داده بود. آمدن پیامبر ما را، پیامبران، و حکیمان، و آینده گویانی چند، بشارت داده بودند، آن جمله، از پیامبر بزرگ، حضرت مسیح. و بدینگونه پیروان شریعت مسیح نیز، منتظر موعود گشتند.