فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

3 - شماری از کتابها

کتابها و رساله های شیعه، درباره مهدی و مهدویت، تا حدود زیادی شناخته است، و در دسترس. بسیاری عالمان و محدثان و محققان قرنهای گذشته، و همچنین مردم این روزگار، در این باره، کتابها و رساله هایی تدوین کرده اند، و مقاله هایی نوشته اند. با اینکه نمی توان ارزش علمی و محتوایی همه آنها را در یک رده دانست می گوییم: کوششهای آنان سپاس یافته باد!(146)
در 20 سال اخیر نیز، کار تالیف و پژوهش، درباره مهدی علیه السلام و مسائل مربوط به غیبت و انتظار، پی گرفته شده است. در این مقوله، صاحبنظران آگاه دست به کارهای ارجمند زده اند، و مسائل یاد شده را، در ارتباط با روح متحول زمان، و فرهنگ بشریت معاصر، مورد پژوهش قرار داده اند، و آن پژوهشها را عرضه کرده اند. باید اینگونه کتابها و مقاله ها، هم بیشتر تالیف و نوشته شود (البته به دست صاحبنظران آگاه و درست اندیش، و زمانشناس، و خردمدار، و با محتوای غنی و در خور)، و هم بیشتر شناسانده و عرضه گردد.
اکنون، شماری چند کتابها و آثار شیعه را، در این باره، در پنج بخش، نام می بریم:

بخش اول: شماری از کتابها و آثار بزرگان تشیع، از گذشته تا حال:

1 - اصول الکافی (کتاب الحجة) ثقه الاسلام کلینی.
2 - اکمال الدین شیخ ابو جعفر صدوق.
3 - الارشاد شیخ مفید بغدادی.
4 - خمس رسائل فی اثبات الحجة شیخ مفید بغدادی.
5 - الوجیزة فی الغیبة سید مرتضی علم الهدی.
6 - الغیبة شیخ الطایفه طوسی.
7 - البرهان علی صحه طول عمر الامام شیخ ابوالفتح کراچگی.
صاحب الزمان
8 - الغیبة محمد بن ابراهیم نعمانی.
9 - اعلام الوری امین الاسلام طبرسی.
10 - الملاحم و الفتن سید ابن طاووس (رضی الدین).
11 - فصول نصیر یه (فصل امامت) خواجه نصیر طوسی.
12 - وسیله الفوز والامان (قصیده) شیخ بهاء الدین عاملی.
13 - المحجه فیما نزل فی القائم الحجه سید هاشم بحرانی.
14 - بحار الانوار(147) علامه مجلسی.
15 - اثبات الهداه شیخ حر عاملی.
16 - استقصاء الافحام میر حامد حسین هندی.
17 - نجم الثاقب حاج میرزا حسین نوری.
18 - الصحیفة المهدویة حاج شیخ فضل الله نوری.
19 - کفایة الموحدین (جلد 3)(148) سید اسماعیل عقیلی طبرسی.
20 - بیان الفرقان (جلد 5) شیخ مجتبی قزوینی خراسانی.

بخش دوم: شماری دیگر از کتابها:

1 - المهدی المنتظر و العقل شیخ محمد جواد مغنیه لبنانی
2 - المهدی المنتظر بین التصور والتصدیق شیخ محمد حسن آل یاسین نجفی.
3 - الی مشیخه الازهر شیخ عبدالله سبیتی لبنانی.
4 - المصلح المنتظر شیخ محمد رضا شمس الدین.
5 - مکیال المکارم سید محمد تقی موسوی اصفهانی.
6 - قائم آل محمد ص و فلسفه غیبت حاج میرزا خلیل کمره ای.
7 - موعودی که جهان در انتظار اوست حاج شیخ علی دوانی
8 - نوید امن و امان شیخ لطف الله صافی گلپایگانی.
9 - مهدی، موعود امم استاد محمد تقی شریعتی.
10 - دادگستر جهان شیخ ابراهیم امینی اصفهانی.
11 - جهانگشای عادل سید جمال الدین دین پرور.
12 - آخرین تحول هیئت قائمیه - تهران.(149)