فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

6 - جلال الدین سیوطی:

احمد حنبل، و ابو عیسی ترمذی، و حافظ سلیمان بن احمد طبرانی، همه، اسنادی که خود دارند، روایت کرده اند از عبدالله بن حرث زبیدی، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: مردمان از مشرق زمین (ایران(112)) خروج کنند، و مقدمات حکومت مهدی را فراهم سازند. این مردم، همان کسانند که با پرچمهای سیاه، از ایران(113)، بیرون خواهد آمد، و در حدیث ذکر شده اند. و همینانند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امر کرده است همه مردم را با امیر آنان، یعنی: مهدی علیه السلام، بیعت کنند.(114)

7 - شیخ عبدالحق دهلوی:

احادیث بسیاری که به حد تواتر رسیده است وارد شده، که مهدی اهل بیت پیامبر است، از اولاد فاطمه علیه السلام .(115)

8 - شیخ ابوالعرفان صبان:

اخبار و احادیث، از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، به حد تواتر نقل شده است که مهدی ظهور خواهد کرد. و از اهل بیت پیامبر است. و او زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد.(116)