فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

5 - محمد بن بدر الدین رومی:

...خداوند، به وسیله حضرت محمد ((صلی الله علیه و آله و سلم))نبوت تشریحی را ختم کرد، و دیگر تا روز قیامت پیامبری نخواهد آمد. همچنین خدا، به وسیله فرزند صالح پیامبر، همو که دارای نام پیامبر (محمد) و کنیه پیامبر (ابوالقاسم) است، ولایت تامه، و امامت عامه را ختم خواهد کرد. و این ولی، همان کس است که مژده داده اند که زمین را چنانکه جور و ستم لبریز شده باشد، از عدل و داد لبریز بسازد. و ظهور او به بناگهان اتفاق بیفتد. خداوندا! اینهمه پریشانی و گرفتاری را، از این امت، به برکت ظهور و حضور او، بر طرف فرما! انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا کسانی ظهور را بعید و ناشدنی می پندارند: و ما آن را شدنی و نزدیک می دانیم.(111)

6 - جلال الدین سیوطی:

احمد حنبل، و ابو عیسی ترمذی، و حافظ سلیمان بن احمد طبرانی، همه، اسنادی که خود دارند، روایت کرده اند از عبدالله بن حرث زبیدی، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: مردمان از مشرق زمین (ایران(112)) خروج کنند، و مقدمات حکومت مهدی را فراهم سازند. این مردم، همان کسانند که با پرچمهای سیاه، از ایران(113)، بیرون خواهد آمد، و در حدیث ذکر شده اند. و همینانند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امر کرده است همه مردم را با امیر آنان، یعنی: مهدی علیه السلام، بیعت کنند.(114)

7 - شیخ عبدالحق دهلوی:

احادیث بسیاری که به حد تواتر رسیده است وارد شده، که مهدی اهل بیت پیامبر است، از اولاد فاطمه علیه السلام .(115)