فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

4 - صدر الدین قونیوی:

پس از مرگ من، آنچه از کتابهایم که درباره طب و حکمت است، و همچنین کتابهای فلسفه و فلاسفه، همه را بفروشید و پول آن را به فقرا صدقه بدهید. و کتابهای تفسیر و حدیث و تصوف را در کتابخانه نگاه دارید. در شب اول مرگ من، هفتاد هزار بار کلمه توحید (لا اله الا الله) را بخوانید، و سلام مرا به مهدی علیه السلام برسانید.(110)

5 - محمد بن بدر الدین رومی:

...خداوند، به وسیله حضرت محمد ((صلی الله علیه و آله و سلم))نبوت تشریحی را ختم کرد، و دیگر تا روز قیامت پیامبری نخواهد آمد. همچنین خدا، به وسیله فرزند صالح پیامبر، همو که دارای نام پیامبر (محمد) و کنیه پیامبر (ابوالقاسم) است، ولایت تامه، و امامت عامه را ختم خواهد کرد. و این ولی، همان کس است که مژده داده اند که زمین را چنانکه جور و ستم لبریز شده باشد، از عدل و داد لبریز بسازد. و ظهور او به بناگهان اتفاق بیفتد. خداوندا! اینهمه پریشانی و گرفتاری را، از این امت، به برکت ظهور و حضور او، بر طرف فرما! انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا کسانی ظهور را بعید و ناشدنی می پندارند: و ما آن را شدنی و نزدیک می دانیم.(111)

6 - جلال الدین سیوطی:

احمد حنبل، و ابو عیسی ترمذی، و حافظ سلیمان بن احمد طبرانی، همه، اسنادی که خود دارند، روایت کرده اند از عبدالله بن حرث زبیدی، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: مردمان از مشرق زمین (ایران(112)) خروج کنند، و مقدمات حکومت مهدی را فراهم سازند. این مردم، همان کسانند که با پرچمهای سیاه، از ایران(113)، بیرون خواهد آمد، و در حدیث ذکر شده اند. و همینانند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امر کرده است همه مردم را با امیر آنان، یعنی: مهدی علیه السلام، بیعت کنند.(114)