فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

3 - ابن ابی الحدید مدائنی:

میان همه فرق مسلمین اتفاقی قطعی است، که عمر دنیا، و احکام و تکالیف پایان نمی پذیرد، مگر پس از ظهور مهدی.(109)

4 - صدر الدین قونیوی:

پس از مرگ من، آنچه از کتابهایم که درباره طب و حکمت است، و همچنین کتابهای فلسفه و فلاسفه، همه را بفروشید و پول آن را به فقرا صدقه بدهید. و کتابهای تفسیر و حدیث و تصوف را در کتابخانه نگاه دارید. در شب اول مرگ من، هفتاد هزار بار کلمه توحید (لا اله الا الله) را بخوانید، و سلام مرا به مهدی علیه السلام برسانید.(110)

5 - محمد بن بدر الدین رومی:

...خداوند، به وسیله حضرت محمد ((صلی الله علیه و آله و سلم))نبوت تشریحی را ختم کرد، و دیگر تا روز قیامت پیامبری نخواهد آمد. همچنین خدا، به وسیله فرزند صالح پیامبر، همو که دارای نام پیامبر (محمد) و کنیه پیامبر (ابوالقاسم) است، ولایت تامه، و امامت عامه را ختم خواهد کرد. و این ولی، همان کس است که مژده داده اند که زمین را چنانکه جور و ستم لبریز شده باشد، از عدل و داد لبریز بسازد. و ظهور او به بناگهان اتفاق بیفتد. خداوندا! اینهمه پریشانی و گرفتاری را، از این امت، به برکت ظهور و حضور او، بر طرف فرما! انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا کسانی ظهور را بعید و ناشدنی می پندارند: و ما آن را شدنی و نزدیک می دانیم.(111)