فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

4 - در آیین بودایی

چنانکه در پاره ای کتب و ماخذ آمده است، در دین بودایی نیز، مسئله انتظار مطرح است. گفته اند که در این آیین نیز انتظار هست. شخص مورد انتظار این آیین، بودای پنجم است. معلوم است که در این بشارتها و اشارتها و انتظارها و موعودها، تعبیرها متناسب با فرهنگ خود آن ادیان و اقوام است - چنانکه یاد شده - مثلاً در دین زردشتی، سوشیانت پیروزگر گفته می شود، در آیین هندو، آواتارا، و در بودایی، بودای پنجم.

5 - در آیین یهود

یهودیان که خود را پیروان حضرت موسای کلیم علیه السلام می دانند نیز منتظر موعودند. در آثار دین یهود، و اسفار تورات، و دیگر کتابهای انبیای آنان، همواره، به موعود اشاره شده است. به پاره ای این کتابها اشاره خواهیم کرد. اگر به مطالب کتاب نبوئت هیلد (وحی کودک) استناد کنیم، به مطالب بسیاری، درباره ظهور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و به قسمتهایی تاریخ و احوال پیامبر، و حوادث مربوط به بعثت، و پاره ای علائم آخرالزمان، و رجعت، و اشاراتی به شخصیت حضرت حجت بن الحسن المهدی علیه السلام، و حتی اشاراتی درباره واقعه عاشورا، دست خواهیم یافت.(89)
به هر حال، چون یهودیان، به حضرت مسیح علیه السلام ایمان نیاوردند، بطبع، موعود آنان هنوز ظهور نکره است. اگر در مجموع آنچه در آثار مقدس یهودی آمده است تامل شود، چهره سه موعود، در آنها ترسیم می شود:
حضرت مسیح علیه السلام.
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
حضرت مهدی علیه السلام.
با این حساب، انتظار، در یهودیت، کیفیتی ویژه می یابد. و چون این قوم، نه به حضرت مسیح علیه السلام، و نه به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به هیچکدام، نگرویدند، باید در برابر مسئله موعود و انتظار، بسیار حساس و نگران باشند، و باید از اینهمه اشارات و بشارات، که در کتابها و آیات خودشان آمده است، بسادگی و غفلت نگذرند، آنان باید دیگر منتظران، منتظرتر باشند، و بیشتر به انتظار و آمادگی برای ظهور فکر کنند، و از اینهمه ظلم و خیانت و تجاوز و انسان کشی دست بردارند، و عواقب ظلم و ستم بترسند. آنان دو موعود خود، مسیح علیه السلام، و محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نپذیرفتند، لیکن دست موعود سوم رها نخواهند گشت. این است که در روایات آمده است، که جماعتی یهودیان گرد دجال را می گیرند. و با ظهور مهدی، و فرود آمدن عیسی، و کشته شدن دجال، آنان نیز قتل عام می شوند، و دامنه تاریخ و دامن بشریت از وجود آن جماعت پاک می گردد.(90)
اینک نام چند کتاب کتابهای یهودیت و عهد عتیق، که در آنها سخنانی درباره موعود آمده است:
کتاب دانیال پیامبر.(91)
کتاب حجی (حکا)ی پیامبر.
کتاب صفنیای پیامبر.
کتاب اشعیای پیامبر.
همچنین در کتاب زبور حضرت داود علیه السلام نیز، در این باره، مطالبی ذکر شده است، چنانکه قرآن کریم، از زبور و ذکر غلبه صالحان در آن، سخن گفته است:
و لقد کتبنا فی الزبور، من بعد الذکر، ان الارض یرثها عبادی الصالحون(92).
در اینجا اشاره می کنم که بشارتهای مذکور، در آثار مقدس یهود، همه و همه، درست است، پاره ای تحقق یافته است و پاره ای تحقق خواهد یافت. لیکن آنان حق را نپذیرفتند، نه زبان حضرت مسیح علیه السلام، و نه از زبان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم (با اینکه بشارت آمدن این دو پیامبر بزرگ، در کتابهای خود یهود، آمده است)، اما از زبان شمشیر مهدی خواهند پذیرفت... و امید داریم، پیش از آن نیز، فرزندان رشید اسلام بتوانند مزد اینهمه قتل و خیانت، و فساد و جنایت، و پستی و رذالت را کف دست رده جانی و فاسد و ظالم این قوم...بگذارند.(93)
در هر حال، چه یهود حقپوش بپذیرد و چه نپذیرد، پس از حضرت موسی علیه السلام، و حضرت عیسی علیه السلام آمد، و او دین موسی را نسخ کرد. اکنون دین یهود دین منسوخ و شریعت باطله است. و پس از حضرت عیسی علیه السلام، حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اکرم ما ظهور کرد (پیامبری که عیسای مسیح علیه السلام نیز آمدن او را بشارت داده بود(94))، و دین مسیح را نسخ کرد. اکنون دین مسیح، دین منسوخ و شریعت باطله است.(95) و از هنگام طلوع اسلام، تا کنون، و تا دامنه قیامت، تنها دین آسمانی موجود در روی زمین، دینی که مبتنی بر وحی و پیامبری است، دین مقدس اسلام است. و کتاب خدا، در میان خلق همواره، قرآن است. و موعود، اکنون، مهدی است، و بشارتها و اشارتهایی که پیامبران و دیگر بزرگان سلف رسیده است، در حق مهدی علیه السلام صادق است، و به او و ظهور او ناظر است، و اوست مصداق واقعی آنها همه...

6 - در آیین مسیحیت

در آیین مسیحیت، و کتابهای مقدس این آیین نیز، بشارتهای بیشتر و روشنتری، درباره موعود آخرالزمان، رسیده است. و علت آن، یکی قرب زمان است، زیرا با ظهور حضرت مسیح علیه السلام، زمان در قیاس کلی، به ظهور حضرت مهدی علیه السلام نزدیکتر شده است. علت دیگر تحریف، کمتری است که در این آثار پدید آمده است.و این نیز از جهتی به زمان مربوط می شود، زیرا از دوره نزول و صدور آثار مقدس یهود، زمان بسیار بیشتری می گذرد، تا دوره نزول و صدور آثار مقدس مسیحیت. این امر باعث شده است، تا دست تحریف و پوشیده داری، در این آثار، به اندازه آثار یهود فرصت کار نیابد، اگر چه علمای مسیحی نیز در این باره کوشش بسیاری کردند، و در تأیید یا رد انجیلها، به این مسائل نیز توجه داشتند، و انجیل برنابا را کمتر تأیید می کردند.
به هر حال، در آثار دینی مسیحیت نیز، این بشارتها آمده است. در اینجا، به چند کتاب، که در آنها بشارتهایی درباره ظهور آخرالزمان آمده است، اشاراتی می کنیم:
انجیل متی.
انجیل لوقا.
انجیل مرقس.
انجیل برنابا.
مکاشفات یوحنا.
و به دلیل همین حضور در فرهنگهای گوناگون، و در عقاید و کتابهای امتها و ملتهاست، که در یکی از زیارتهای حضرت حجت بن الحسن علیه السلام، چنین آمده است:
اسلام علی مهدی الامم، و جامع الکلم.
سلام بر مهدی، که امتها از او سخن گفته اند، همو که همه اقوام و افکار را متحد می کند، و زیر یک پرچم گرد می آورد.