فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

2- مقام

محدثان و عالمان اسلام، کمال معنوی، و ولایت امام را، در سن کودکی، به سرگذشت عیسی، و یحیی بن زکریا - که در قرآن کریم آمده است - همانند دانسته اند، و گفته اند: در میان شانه اش اثری است، چون اثر نبوت. و او صاحب علم و حکمت بسیار است، و دارنده ذخایر پیامبران است. مهدی، فرزند پیامبر است، و اولاد بانوی اکرم، حضرت فاطمه زهرا، و نهمین امام است از نسل امام حسین علیه السلام : مهدی 9 - حسن عسکری 8 - علی النقی 7 - محمد النقی 6 - علی بن موسی الرضا 5 - موسی بن جعفر 4 - جعفر بن محمد صادق 3 - محمد بن علی باقر 2 - علی بن الحسین 1 - حسین بن علی. این است مهدی، با این مشخصات، و با این ویژگیها، و دهها نشانه و علامت دیگر، که پیش ظهور مهدی، و مقارن ظهور مهدی، و پس ظهور مهدی، محقق می شود. اینهاست واقعیت این امر. و مهدی این امام معین و منصوص است. دیگر هر چه بگویند، و هر کس را پیش اندازند، یاوه است، و قبول آن حماقت. مهدی - علیه السلام - اکنون غایب است. او خلیفه حق، و ولی مطلق است. او خاتم اولیا، و وصی اوصیا، منجی نهایی، و قائد جهانی، و انقلابی اکبر، و مصلح اعظم است. چون در آید، به کعبه تکیه کند، و پرچم پیامبر ((صلی الله علیه و آله و سلم))را در دست گیرد، و در دین خدا را زنده سازد، و احکام خدا را، در سراسر گیتی، جاری کند. او با شمشیر در آید، و زمین پر شده جور و بیداد را، پر مهربانی و داد گرداند.

3- سیرت

درباره روش و رفتار و سیرت مهدی علیه السلام، مطالب و مسائل بسیاری در احادیث رسیده است. این مطلب و مسائل، سیرتهای مهدی را روشن می سازد: سیرت دینی، سیرت اخلاقی، سیرت عملی، سیرت انقلابی، و دیگر سیرتهای او را. چون سیرتهای مهدی علیه السلام می تواند برای ما نمونه ها و سرمشقهای خوبی باشد، خوب است در این مقام، درباره هر یک این سیرتها، باشاره، سخنی بیاوریم.

الف - سیرت دینی:

مهدی علیه السلام، در برابر خداوند و جلال خداوند، فروتن است، بسیار فروتن، همچون عقاب، به هنگامی که بال خویش فرو گشاید، و سر به زیر انداخته، اوج آسمان فرود آید. مهدی، در برابر جلال خداوند اینسان خاشع و فروتن است. خدا عظمت خدا، در وجود او متجلی است، و همه هستی او را در خود فرو برده است.(20) مهدی علیه السلام، عادل است و خجسته و پاکیزه. او ذره ای حق را فرو نگذارد. خداوند دین اسلام را به دست او عزیز گرداند... مهدی، همواره بیم خداوند را به دل دارد، و به مقام تقربی که نزد خدا دارد مغرور نشود. او به دنیا دل نبندد، و سنگی روی سنگ نگذارد. در حکومت او، به احدی بدی نرسد، مگر آنجا که حد خدایی جاری گردد.(21)