فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

فصل دوم: شمایل و سیرت

1- شمایل

محدثان معتبر، شیعه و اهل سنت، بنابر احادیث بسیار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی بن ابیطالب علیه السلام و دیگر امامان(18)، شمایل و اوصاف امام مهدی علیه السلام را، در کتابهای خویش آورده اند: چهره اش گندمگون. ابروانش هلالی و کشیده. چشمانش سیاه و درشت و جذاب. شانه اش پهن. دندانهایش براق و گشاده. بینیش کشید و زیبا. پیشانیش بلند و تابنده. استخوان بندیش استوار و صخره سان. دستان و انگشتانش درشت. گونه هایش کم گوشت و اندکی متمایل به زردی - که بیداری شب عارض شده -. بر گونه راستش خالی مشکین. عضلاتش پیچیده و محکم. موی سرش بر لاله گوش ریخته.(19) اندامش متناسب و زیبا. هیئتش خوش منظر و رباینده. رخساره اش در هاله ای شرم بزرگوارانه و شکوهمند غرق. قیافه اش حشمت و شکوه رهبری سرشار. نگاهش دگرگون کننده. خروشش در یاسان، و فریاد همه گیر.

2- مقام

محدثان و عالمان اسلام، کمال معنوی، و ولایت امام را، در سن کودکی، به سرگذشت عیسی، و یحیی بن زکریا - که در قرآن کریم آمده است - همانند دانسته اند، و گفته اند: در میان شانه اش اثری است، چون اثر نبوت. و او صاحب علم و حکمت بسیار است، و دارنده ذخایر پیامبران است. مهدی، فرزند پیامبر است، و اولاد بانوی اکرم، حضرت فاطمه زهرا، و نهمین امام است از نسل امام حسین علیه السلام : مهدی 9 - حسن عسکری 8 - علی النقی 7 - محمد النقی 6 - علی بن موسی الرضا 5 - موسی بن جعفر 4 - جعفر بن محمد صادق 3 - محمد بن علی باقر 2 - علی بن الحسین 1 - حسین بن علی. این است مهدی، با این مشخصات، و با این ویژگیها، و دهها نشانه و علامت دیگر، که پیش ظهور مهدی، و مقارن ظهور مهدی، و پس ظهور مهدی، محقق می شود. اینهاست واقعیت این امر. و مهدی این امام معین و منصوص است. دیگر هر چه بگویند، و هر کس را پیش اندازند، یاوه است، و قبول آن حماقت. مهدی - علیه السلام - اکنون غایب است. او خلیفه حق، و ولی مطلق است. او خاتم اولیا، و وصی اوصیا، منجی نهایی، و قائد جهانی، و انقلابی اکبر، و مصلح اعظم است. چون در آید، به کعبه تکیه کند، و پرچم پیامبر ((صلی الله علیه و آله و سلم))را در دست گیرد، و در دین خدا را زنده سازد، و احکام خدا را، در سراسر گیتی، جاری کند. او با شمشیر در آید، و زمین پر شده جور و بیداد را، پر مهربانی و داد گرداند.