فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

4- شیخ عبد الوهاب شعرانی:

مهدی علیه السلام، از اولاد امام حسن عسگری است. در شب نیمه شعبان سال 255 متولد شده است. و او زنده است تا اینکه با عیسی بن مریم ملاقات کند.(5)

5- شیخ سلیمان قندوزی:

خبر معلوم و مسلم، در نزد موثقان، این است که ولادت قائم علیه السلام، در شب نیمه شعبان واقع شده است، به سال 255، در شهر سامرا.(6)

2- طالع میلاد

عالم معروف اهل سنت، شیخ سلیمان قندوزی حنفی - یاد شده در بالا - پس از تصریح به وقوع ولادت مهدی ، طالع میلاد مقدس را نیز یاد می کند، می گوید: ولادت قائم علیه السلام، در شب نیمه شعبان واقع شده است، به سال 255، در شهر سامرا، به هنگام قران اکبر، در برج قوس، به طالع 25 درجه، برج سرطان.(7)