فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

سر آغاز

بسم الله الرحمن الرحیم
انا انزلناه فی لیله القدر(1) و ما ادریک ما لیله القدر(2) لیله القدر خیر من الف شهر(3) تنزل الملئکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر(4) سلام هی حتی مطلع الفجر(5)
خلقی که در انتظار ظهور مصلح به سر می برد، باید خود صالح باشد.
متن کتاب،ص 332
اکنون که این چاپ از این کتاب - با کمی بازنگری - در دسترس اجتماع قرار می گیرد، لازم است که باز یادآوری کنم که آرمان والا، در کار ابلاغ حقایق مذهبی، گسترش تربیت صحیح و برپایی قسط و عدالت بوده است، در همه شئون جامعه، بویژه در امور اقتصادی و معیشتی برای همگان، که صورت نهایی آن در حکومت مهدی علیه السلام تحقق خواهد یافت. این آرمان که عامل سعادت مادی و معنوی مردم است، همواره در نظر این نویسنده بوده است. و آنچه در فصل یازدهم به بعد نیز آمده است به گونه ای بازگو کننده همین حقیقت است. این است که وی اکنون جز به همان آرمان نشر تربیت صحیح و بسط عدالت)، نه به چیزی دیگر معتقد است و نه به چگونگیهای دیگر - با هر اسم و عنوانی هم که به آنها داده شود - خرسند؛ زیرا چگونگیهای دیگر بی اقامه حق و اجرای عدل، و بدون نشر تربیت صحیح به دست کسانی لایق، نه بواقع اسلام است، و نه مایه خرسندی تواند بود. والسلام...
تیر ماه 1363، شوال 1404.

فصل اول میلاد

1-میلاد

مورخان و محدثان، ولادت امام حجت بن الحسن المهدی را، به سال 255 - یا256 - هجری قمری دانسته اند. گفته اند: حضرت مهدی علیه السلام، در شب جمعه، نیمه ماه شعبان سال یاد شده، پای بدین گیتی نهاد. بدینگونه، اصل ولادت مهدی و به این جهان آمدن او، جزء مسلمات تاریخ است. و بجز ائمه طاهرین، و عالمان و مورخان و محدثان شیعه، بسیاری از مورخان و محدثان اهل سنت نیز بدین امر تصریح کرده اند، و آن را یک واقعیت دانسته اند. در کتابهای پژوهشی، نام بیش از65 تن، از این عالمان را، می آوریم: