شیخ بهائی در آیینه عشق

اسد الله بقائی‏

مسجد امام اصفهان (مسجد شاه سابق)

شاه عباس صفوی پیش از انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان دستور ایجاد و ساختمان میدان بزرگ و وسیعی را در این شهر داده بود. شاه عباس قصد داشت از این میدان برای سان و رژه سپاهیان و نیز اجتماعات و تشریفات عمومی استفاده نماید. این مهم به زودی تحقق یافت و میدان بزرگ نقش جهان در نقطه مناسب و مطلوبی بنا گردید. اما شاه صفوی پیوسته سعی در تکمیل و توسعه میدان و شوارع و بازارهای جانبی آن داشت و در این طرح، ایجاد مساجد و کاخها و بازارها و اماکن عمومی دیگر مدنظر بود، به طوری که سرانجام از دیدنی ترین میادین آن زمان و حتی هم اکنون می باشد.
شاه عباس اگر چه مسجد نسبتاً کوچک ولی بسیار زیبا و جالبی به نام شیخ لطف الله در ضلع شرقی میدان ساخته بود که تقریباً مورد استفاده شخصی اهل حرم و درباریان بود، اما از اول، نقشه ساختمان مسجد بزرگ و بی نظیری را در این میدان به سر داشت و همیشه مترصد فرصت مناسبی بود تا اقدام عملی آن را آغاز نماید.
آن روز عصر در ایوان کاخ عالی قاپو نشسته بود و عده ای از درباریان و روحانیان و از جمله شیخ بهائی نیز حضور داشتند. شاه عباس با اشاره دست ضلع جنوبی، میدان نقش جهان را به شیخ بهائی نشان داد و چنین گفت: جناب شیخ! بر این انگشتری زیبا، جای نگینی است. عزم جزم کنید تا همت مردانه به کار سازیم که:انما یعمر مساجد الله من امن بالله و الیوم الآخر و اقام الصلوة وآتی الزکوة و لم یخش الا الله فعسی أولئک أن یکونوا من المهتدین(آیه 18، سوره توبه).
شیخ بهائی اگر چه از سالها پیش قصد و نیت شاه عباس را در مورد ساختمان مسجد می دانست و برای این امر خیر، طرحها و نقشه هایی نیز در سر پرورانیده بود، اما در آن موقع، مطلبی بیان ننمود و تنها به ذکر و تلاوت آیه 114 سوره بقره اکتفا کرد:و من أظلم ممن منع مساجد الله أن یذکر فیها اسمه فیها و سعی فی خرابهآ أولئک ما کان لهم یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخرة عذاب عظیم.
این محاوره و قرار مختصر و مفید، میان شاه عباس صفوی و شیخ بهائی در آن روز سال 1020 هجری قمری مبنای ساختمان یکی از بزرگترین و عظیمترین و زیباترین مساجد اسلامی در طول تاریخ گردید.
بدین ترتیب، طرح و نقشه مسجد بزرگ ضلع جنوبی میدان نقش جهان اصفهان به وسیله شیخ بزرگوار بهاء الدین عاملی و بنا به توصیه شاه عباس صفوی تهیه شد و معمار بزرگ و توانایی برای آن انتخاب شد.
با این که تصمیم قطعی در ایجاد و ساختمان مسجد گرفته شده و طرح ابتدایی آن نیز تهیه شده و معمار علی اکبر اصفهانی نیز انتخاب شده بود، اما به هر حال، بزرگی و حساسیت کار، احتیاج به شور و مشورت و دقت بیشتری داشت تا مسجد امام از معظمترین مساجد اسلامی زمان گردد و اینک پس از گذشت قریب چهار صد سال همچنان به عنوان یکی از شکوهمندترین آثار معماری اسلامی بر ضلع جنوبی میدان نقش جهان بدرخشید و هر بیننده ای را مسحور خود سازد، لذا شیخ بهائی شبهای فراوانی را با استاد علی اکبر معمار اصفهانی به شور می پردازد و خانه شیخ بهائی بار دیگر به محل آزمایش و محاسبه و طراحی اولیه مسجد درآمده است.
آن شب نیز شیخ بهائی نقشه ها را در میان اتاق پر از کتاب خویش گسترده و در خلوتی روحانی، استاد معمار را توجیه می نماید: استاد! تناسب و هماهنگی و توازن ابعاد قسمتهای مختلف مسجد با مجموعه میدان و عمارات جانبی آن مدنظر است، نگینی است این مسجد که تقارن و توازن هندسی آن حائز اهمیت می باشد.
استاد معمار که سخت تحت تأثیر جاذبه نقشه ها واقع شده بود با حالتی که از بهت و حیرت و ابهام او حکایت می کرد در کنار نقشه ها ایستاد و ضمن مشاهده و مداقه و معاینه بیشتری گفت: جناب شیخ! در انتقال طرح بر زمین، زاویه ای به محور قبله رؤیت می شود که بر صحت موضوع محراب مسجد تأثیر می گذارد.
شیخ بهائی که خود، اشکال مورد نظر استاد معمار را می دانست در پاسخ گفت: موقعیت میدان ثابت است، لاجرم استقرار زوایای اضلاع مسجد بر محور جنوبی تنظیم می گردد. این عدم تقارن و توازن را با ورودی دایره ای شکل چنان اصلاح می کنیم که احساس گردش عابر بر ذهن ننشیند.
استاد معمار وقتی خیالش از بابت ورودی مسجد راحت شد، بار دیگر به زوایای مختلف نقشه نگاه می کرد. در مواضع گوناگون می ایستاد و مو شکافانه نقشه ها را بررسی می نمود، چون باغبانی که به نهالچه ای می نگرد، بارها در اطراف نقشه چرخی می زد و آن را مورد مداقه قرار می داد. دیگر با شیخ بهائی حرفی نمی زد، اما زیر لب زمزمه ای دعا گونه داشت، آیاتی از قرآن مجید را به زبان جاری می نمود، لفظ مبارک الله اکبر را بارها تکرار می کرد و با این عمل، خوشوقتی و رضایت و هیجان شیرین خود را ابراز می نمود.
شیخ بهائی نیز چنین حالی پیدا کرده بود. اگر چه نقشه ها را برای توجیه استاد معمار گسترده بود، اما لحظاتی مثل طلبه ای ناآشنا به زاویه ای از آن خیره می شد که گویی قصد اصلاحی دارد، سرانجام سکوت را شکست و خطاب به استاد معمار گفت: ببین استاد! طول این ضلع مسجد، 146 ذرع شاه و عرض آن 84 ذرع است؛ این ابعاد با مقیاس مطلوب مجموعه میدان، تناسبی شگفت انگیز دارد.
و استاد معمار در بهت و حیرت و هیجان تمام، خطاب به شیخ بهائی می گوید: جناب شیخ! چنین است که می فرمایید، اما گودی محل احداث مسجد نسبت به سطح عمومی میدان و سستی خاک آن را چگونه جبران نماییم. سطح آب نیز در این حوالی بسیار بالاست. جناب شیخ! شالوده بنا را چگونه مستحکم نماییم؟!
شیخ بهائی با تبسمی معنی دار دستی به شانه استاد معمار می زند و می گوید: خاک مرده این موضع را تا رسیدن به سطح آب، بر می گیریم و شالوده ای از سنگ و ساروج تا محاذات زمین می ریزیم، آن گاه چنین شالوده ای بار سقفها و ستونها را خواهد کشید.
سرانجام کار ساختمان مسجد با طراحی و نظارت شیخ بهائی و با هنرمندی استاد علی اکبر معمار اصفهانی آغاز می شود، ابتدا خاکبرداری تا عمق لازم صورت می گیرد. شالوده مسجد با حوصله و وسواس خاص انجام می پذیرد. در کار بزرگی چون خلق و ساختمان مسجد امام، همه دست اندرکاران عشق و علاقه و ایمان خود را نیز در میان می نهند. کار هنری وقتی چاشنی اعتقاد دینی و مذهبی نیز پیدا کرد، عاری از معاریب خواهد شد. تلفیق عشق و ایمان در چنین پدیده هایی به خوبی هویداست. همه کسانی که در ساختمان مسجد سهمی دارند، خود را در ارتباطی روحانی و معنوی می دانند. انگیزه قوی و عشق و ایمان، هر کار صعب و دشواری را سهل و ساده می کند. دست اندرکاران، احتیاجی به ناظر و سرپرست ندارند. فلسفه اساسی و اصلی آن نیز عشق و ایمان عمومی است. در چنین کارهایی، کارگر و استاد بنا و استاد معمار و کاشی ساز و همه و همه خود را در محضر خدا احساس می کنند، لذا کار در محضر خدا و برای خدا شیرین ترین عبادات است، حاصل چنین اعتقاد و بینش، مجموعه مسجد امام است که چون جواهری گرانبها در گوشه میدان می درخشد.
به هر حال عملیات خاکبرداری و پی کنی و شفته ریزی با حوصله و دقت هر چه تمامتر انجام گردید و شالوده اساسی مسجد ریخته شد.
در حین انجام دادن عملیات ساختمان، هر روز عده ای از روحانیان و درباریان و مردم عادی و هنرمندان برای بازدید آن در محل حاضر می شدند. در جریان ساختمان مسجد، شاه عباس صفوی بیش از همه شخصاً مراجعه می نمود، او علاوه بر اعتقادی که به ساختمان مسجد داشت، از نظر سیاسی و اجتماعی نیز علاقه مند بود، هر چه زودتر ضلع جنوبی میدان نقش جهان، نقش بگیرد. شاه عباس بیش از حد لازم به سرعت عملیات اصرار می کرد، ولی همان گونه که در تاریخ مذکور است، سرانجام عملیات پایانی مسجد، حدود ده سال بعد از وفات وی تحقق یافت.
معروف است علی رغم میل و دستور شاه عباس، وقتی شالوده اصلی پایان یافت و دیوارهای شبستان و ایوانها ارتفاع لازم را گرفت، درست در زمانی که ساختمان مسجد، آماده سقف زنی بود، ادامه کار متوقف ماند.
جزئیات امر بدین قرار است که به درخواست استاد معمار، شاه عباس صفوی، به اتفاق گروهی از بزرگان و روحانیان و درباریان و خزانه دار شاهی و شیخ بهائی در صحن مسجد حاضر شدند، آن گاه ارتفاع دیوارها با زنجیر مخصوص و مطلایی اندازه گیری شد و چون ارتفاع حاصله با نقشه های ترسیمی شیخ بهائی تطبیق داده شد، زنجیر محاسب را جهت نگهداری به خزانه شاهی سپردند، اما با ناباوری همگان از صبح روز بعد، استاد معمار از نظرها غایب و غیبت غیر منتظره وی قریب هفت سال به طول انجامید و سعی و تلاش اطرافیان و نیز مأموران نظامی در پیدا کردن او به جایی نرسید و ادامه کار ساختمان مسجد علی رغم تأکید و میل و اصرار شاه عباس متوقف ماند.
غیبت استاد معمار به معمای پیچیده ای می مانست که هیچ کس نتوانست پی به اسرار آن ببرد. شاه عباس صفوی نیز هر چه کرد، نه موفق به پیدا نمودن استاد معمار شد و نه استاد مشابهی وجود داشت تا ادامه کار را به عهده بگیرد؛ در این میان، شیخ بهائی تنها کسی بود که مسأله غیبت استاد معمار را چندان مهم جلوه نمی داد و از آن عمیقاً ناراحت نبود. شیخ بهائی تنها شاه صفوی و دیگران را به صبر دعوت می نمود و معتقد بود کارها با صبر اصلاح خواهد شد. کم کم سالها از تعطیلی عملیات ساختمانی مسجد می گذشت و این توقف به خشم گزنده ای تبدیل شده بود که تمام وجود شاه صفوی را در برداشت.
شاه عباس بارها با شیخ بهائی درباره حل این معما مشورت کرده بود، اما در همه ملاقاتها شیخ اظهار می نمود، جز صبر چاره ای نیست. اساتید معماری پیشنهادی نیز بنا به دلایل مختلف یا قبول نمی شدند یا خود از قبول کار سرباز می زدند. اصولاً ادامه کار ساختمان یک معمار به وسیله معمار دیگر چندان مطلوب نبود و لذا طرح جایگزین معمار جدید نیز با شکست مواجه شد. خشم و غضب بی اندازه ای سراپای وجود شاه عباس صفوی را پر کرده و حتی اطرافیان از این وضعیت بیمناک بودند.
سرانجام یک روز نزدیکی های غروب، استاد معمار پیدا شد، مستقیماً به مسجدی که شیخ بهائی در آن نماز مغرب و عشا را به جا می آورد رفت کنار حوض داخل صحن مسجد وضو گرفت و در صف جماعت حاضر شد، کسانی که در طرفین او قرار داشتند، چندان توجهی به او نکردند. زیرا نماز شروع شده و امکان دیدن و گفتگو با اطرافیان از دست رفته بود؛ به هر حال، سلام نماز مغرب داده شد و دست استاد معمار برای فشردن دست برادر مسلمان پهلوی خود دراز شد.
مراد علی از رؤیت استاد معمار در حیرت و بهت و تعجب فرو رفت، اگر چه قیافه استاد معمار برای عموم آشنا بود، اما مراد علی وضع دیگری داشت، او سالهای زیادی نزد استاد معمار کارگری کرده بود و مخصوصاً در کار ساختمان مسجد شاه نیز حضور داشت.
مراد علی می خواست خبر ورود و پیدا شدن استاد معمار را فریاد زند، اما با درخواست استاد معمار از هیجان خود جلوگیری نمود و اقامه نماز عشا سکوت را برقرار نمود، همین که نماز عشا تمام شد، استاد علی اکبر معمار و در پشت سر او مراد علی به سمت محراب به راه افتادند. شیخ بهائی همچنان به تعقیبات نماز مشغول بود، استاد معمار در کنار شیخ نشست و دستش را به سوی شیخ دراز کرد و سلام و علیک بهترین معرفی بود.
- سلام علیکم جناب شیخ!
- سلام علیکم و رحمة الله. سابق، کوزه گر در کوزه شکسته آب می خورد، حال آن که استاد معمار، نه کوزه ای تازه ساخت، نه در مسجد قدیم به جماعت حاضر می شود؛ غیبت طولانی نمودید استاد!
استاد معمار از طنز و مزاح شیخ تبسمی نمود و گویی پاسخی را جایز ندانسته، با ادب و احترام گفت: جناب شیخ! ثواب نماز جماعت، سعادت می خواهد که ما از آن محرومیم. ان شاء الله به لطف دعای خیر جناب شیخ حاصل می شود.
سپس شیخ بهائی و استاد معمار چند جمله ای با هم گفتگو کردند و جلو در مسجد از یکدیگر خداحافظی نمودند و قرار ملاقات مجدد آن دو فردای آن شب در محوطه مسجد امام گذارده شد.
فردا صبح شیخ بهائی به جای رفتن به مدرسه خواجه به مسجد امام آمد. همین طور که در صحن نیمه کاره مسجد قدم می زد، زوایای مختلف ساختمان نیمه کاره را زیر نظر داشت، هر چند لحظه یک بار نیز نگاهی به در ورودی مسجد می انداخت تا از آمدن استاد معمار آگاه شود. هنوز تأخیر استاد معمار چندان با اهمیت جلوه نکرده بود که مراد علی سراسیمه از در وارد شد و هراسان به سمت شیخ بهائی دوید و در نیمه راه رسیدن به شیخ، با لحنی که به فریاد شباهت داشت، گفت: جناب شیخ! معمار را گرفتند. مأموران گزمه خانه استاد معمار را شبانه بردند. هم اکنون جان معمار در خطر است. می گویند: جلاد را خبر کرده اند. جناب شیخ به فریاد برسید!
شیخ بهائی تازه در می یافت، علت تأخیر استاد معمار چه بوده است، لذا با عجله و شتاب هر چه تمامتر به طرف کاخ شاهی حرکت کرد، همین که شیخ به محوطه جلو کاخ رسید، جمعیت انبوهی ازدحام کرده بودند، گروهی از روی کنجکاوی، عده ای از روی حسرت و دریغ، آماده اجرای فرمان بودند. شیخ بهائی از لابه لای جمعیت راهی گشود و خود را به داخل محوطه کاخ کشاند و فریاد زد: استاد معمار بی گناه است، استاد معمار بی گناه است.
آن گاه با تأمل به داخل سر سرای شاهی شتافت و پس از ملاقات فوری با شاه عباس صفوی به اتاق وی و گروهی از درباریان و روحانیان و نیز خزانه دار شاهی راهی مسجد امام شدند. به درخواست شیخ بهائی و اشارت شاه عباس، استاد معمار را نیز به همراه آوردند و در کنار دیواره های اصلی مسجد ایستاده اند و به درخواست شیخ بهائی، زنجیز محاسب ارتفاع ستونها را باز کردند و به دیوار آویختند و با ناباوری مشاهده کردند: قریب یک ذرع از زنجیر بر خاک ماند. آن گاه شیخ بهائی خطاب به شاه عباس صفوی گفت: مرشد اکمل! ملاحظه می فرمایید، سستی زمین و فشار و سنگینی دیواره ها بر بین آجرها و شالوده پی ها باعث نشست حدود یک ذرع ستونها گردیده است. اذعان خواهید فرمود که میل وافر سلطان به تهجیل عمل بود و اگر چنین می شد، بی شبهه گنبد ساخته شده، هم اکنون فرو ریخته بود. استاد معمار این مدت طولانی را در زجر و سختی تمام گذارند تا بار امانت به نیکویی به منزل رساند!
شاه عباس در حالی که با تبسمی، رضایت کامل خود را از این واقعه ابراز می نمود، با اشارتی خزانه دار را در پیش خواند و مشتی زرناب بر سر و دوش معمار پاشید.
بدین ترتیب کار ساختمان یکی از معظم ترین، زیباترین و با شکوهترین مساجد اسلامی جهان در زمان شاه عباس صفوی و با طراحی و نظارت و پی گیری مستمر شیخ بهائی آغاز و اگر چه آخرین مراحل تکمیل آن به عمر شاه صفوی و حیات شیخ بهائی پایان نیافت، اما به هر حال، قریب هشتاد درصد عملیات اجرایی آن در زمان آن دو به اتمام رسید و این یادگار جاویدان، ارمغان ذهن جوشان و خلاق این شیخ بزرگوار گردید. ساختمانی که اینک بعد از گذشت قریب چهار قرن، همچنان با استحکام و تلألؤ بی نظیری بر تارک آسمان هنر آفرین این قوم می درخشد و موجبات فخر و مباهات ایرانی را فراهم ساخته است.

توضیحات :

1. پروفسور آرتور اپهام پوپ در کتاب معماری ایران، ترجمه کرامت اله افسر، شروع ساختمان مسجد امام را 1612 میلادی می داند و شرح مبسوطی در باب مسجد امام می نویسد که ذکر اجمالی آن لازم به نظر می رسد: با سلطنت شاه عباس اول، دوره بزرگ معماری صفوی آغاز گردید. شاه عباس به اتکای همت بلند و اراده قوی و ذوق و استعداد و درک هنر و ثروتی که دولت با کفایت او فراهم آورده بود، عصر جدیدی در معماری ایران به وجود آورد که در آن، ریزه کاریهای پر مایه تخیل انگیز و رنگهای جذابی که در زمان اسلافش تکامل یافته بود، با هم در آمیخته مجموعه های روشن و پر معنایی با مقیاس و شکوهی عظیم بیافریند. چنان که اصفهان لقب نصف جهان گرفت و در سال 1666 که شاردن از آنجا بازدید نموده است، دارای 164 مسجد و 48 مدرسه و 182 کاروانسرا و 273 حمام بوده است. مسجد امام در سال 1612 میلادی آغاز شد و با وجود بی صبری شاه عباس در اتمام آن، کار ساختمان به کندی پیش می رفت به طوری که آخرین پوشش مرمرین آن در سال 1638 انجام پذیرفت. این اثر تاریخی نمایانگر اوج هزار سال مسجد سازی در ایران می باشد. سنتهای سازنده، اهداف دینی، کاربرد و معنی و نقشه ای که از ترکیب انواع شکلهای ساده تر پیشین به آهستگی نضج گرفته بود، عناصر عمده ساختمانی و تزیینات، همگی در مسجد امام با هم پیوند یافته و آن مسجد را در شمار بزرگترین ابنیه جهان قرار داده اند. همه بنای مسجد با تناسبات شکوهمندی بر شالوده ای وسیع ساخته شده است. ارتفاع طاق در گاه نیم گنبدی بیرونی که در میدان باز می شود به نود پا و بلندی مناره های آن به 110 پا می رسد. مناره اطراف مقصوره هنوز بلندتر است، در صورتی که گنبد مقصوره بالاتر از همه قرار گرفته است. درگاه پس نشسته بیرونی تقریباً خود، بنایی جداگانه است. که چون آغوشی باز جمعیت بیرون را به پناهگاه امن و فضای تر و تازه درونی دعوت می کند. نمای درگاه بیرونی با دهلیزها و طاقچه ها و توده هایی از مقرنس خیره کننده و رشته های بلند کتیبه پر مایه گشته است. تمام نما کلاً با کاشی معرق ملون که رنگ غالب آن آبی است، پوشیده شده است که در بخشهای زرین این کاشیها روی پوششی از مرمر طلایی رنگ قرار گرفته اند. دو اسپری که در درون دو طاقنما در طرفین مدخل اصلی واقع شده، دارای طرح جانمازی است که هدف اصلی مسجد را به خاطر می آورد. از مسافت دور، حجم با هیبت این جبهه مسجد که گاهی اوقات، رنگ آبی مه مانند تابنده اش حالت اثیری به خود می گیرد، در مقایسه با قصر شاهی بی تکبر معتدل، برتری سرشار مذهب را به قدرت دنیوی و موقع مرکزی دین را در زندگی شهر اعلام می دارد. این درگاه بیرونی، آن طوری که طرح و موقع میدان ایجاب می کرده، رو به سوی شمال نهاده شده، لیکن چون محور اصلی مسجد می یابد متوجه قبله (از شمال شرقی به جنوب غربی) باشد، ضرورت داشت تا برای رفع هر ناهنجاری این تطبیق دشوار زمانهای بسیار دور یکی از ویژگیهای بناهای بزرگ ایران بوده است. این دهلیز، دایره وار است، از این رو جهت به خصوصی ندارد و بنابراین می تواند مبدئی باشد که محور بنا بر مدار آن بگردد. این دهلیز به داخل ایوان بلند طاق دار شمالی باز می گردد و از میان اعماق پر سایه این درگاه است که ناگاه شخص در برابر صحن روشن و آفتابی مسجد قرار می گیرد.
در آن سوی این صحن، درگاه مقصوره قد بر افراشته و چون دروازه ای است به درون جهانی دیگر، مملو از شکوه که حواس آدمی را در خود متمرکز می سازد. حجم بنای مقصوره ساده است و عناصر ترکیب دهنده و ارتباط آنها با یکدیگر روشن و مشخص است. گنبد و چهارچوب درگاه و مناره ها با اشکال متضاد خود یک هماهنگی نیرومندی را به وجود می آورند. شکل چهارده گوش درگاه، نیمکره گنبد را قطع می کند و هر دو آنها را مناره ها عمودی می برد. منحنی قوس درگاه، انحنای گنبد را مکرر می سازد، حتی هنگامی که شخص در اطراف صحن کمی جا به جا می شود، این عناصر معماری نیز به آهستگی به جنبش در آمده، به تناوب یکی بر دیگری تسلط می یابد. گنبد، گاه فرود می آید، زمانی با قدرتی مطلق اوج می گیرد، در حالی که چهارچوب درگاه و مناره ها پیوندی جدید به خود می گیرند. اگر چه شکوه رنگ و جلال پرده پر نقش و نگار درگاه و گنبد، آدمی را غریق خود می سازد، لیکن تکرار موزون عناصر ساختمانی و رواقهای متقارن و ایوانهای متوازن و آرامش حوض صحن و تأثیر رنگ فراگیری که در سطح بنا یکسان توزیع گردیده (است)، همگی انسان را در درک زیبایی بنا با قدمی استوار یاری می دهند. طرح ظریف و پر احساس رشته های نقوش در هم بافته اسلیمی به رنگهای آبی تیره و زرد طلایی بر روی گنبد در چرخش است. نیمرخ ظریف و پر احساس پیازی شکل گنبد که بر روی گریوی بلند نهاده شده، دارای طرحی ساده و فوق العاده تمیز و گیر است و هیچ نوع پشتبند و شمع و ساختمان اضافی در میان نیست که فضای اطراف آن را آشفته گرداند. هم گروه بنا و هم وضع ساختمانی آن، اصول اعتقادی ساده اسلام را منعکس ساخته، یک دستور اساسی را اعلام داشته، به معرض نمایش می گذارد که عبارت است از برابری و وحدت مؤمنان، یعنی در رحمت الهی بدون واسطه و صریح به روی همه آنها گشاده است. سطح عمومی بنا در هیچ جا با پلکانی و نرده ای شکسته و بریده نمی شود. در این جا به در بسته ای و نه دهلیز نقب مانندی، نه جایگاه سرود خوانی و نه علایم گردشی و نه صندوق اشیای مقدسه ای و نه ساختمان جداگانه ای، چون قربانگاه یا میز عشای ربانی، نه فضای ممنوعه و نه جایگاه ممتازی وجود دارد، درست همان گونه که مراسمی خاص و اشیای مقدسه و سلسله مراتبی نیز در کار نیست. دیوارها هم یا با گلزارهای تزیین در می آمیزند و یا به باغهای طبیعی باز می شوند. طاقهای بلند و وسیع و نقاط تقاطع بارز و موزون منحنی های فراگیرشان، مناطقی را مشخص می سازند که به صورت امواجی متوالی آزادانه در درون هم رفته، به سوی محراب روان می گردند. پرستشکاران که مراسم نماز جماعت را برگزار می کنند یا منفرداً در چنین محیط تفکرآمیزی شرکت می جویند، در نظر هم مرئی می باشند. آری آگاهی از حال هم و شرکت در عبادت، قلب اسلام را تشکیل می دهد و در این کار، مسجد خدمتکار ایمان است. طرحهای نقوش اسلیمی روی گنبد و درون آن، رشته نقشهای مکرری است که هر چند در مقیاس و پر کاری با هم تفاوت دارند، اساساً از یک اصل پیروی می کنند.

شیخ بهائی و علمای پایتخت

شیخ بهائی که از بزرگترین علمای پایتخت صفوی بود با سایر علمای معاصر خود روابط بسیار نزدیک و صمیمانه ای داشت، از جمله اینان میر ابوالقاسم فندرسکی، دانشمند و عارف بزرگ بود که به سال 1050 هجری قمری یعنی بیست سال پس از وفات شیخ در گذشت.
از دیگر دانشمندان معاصر شیخ بهائی که با وی انس و الفت زیادی داشت، میر محمد باقر معروف به میر داماد بود. میر داماد در مدرسه خواجه، حکمت تعلیم می داد و فندرسکی در همان مدرسه ملل و نحل تدریس می نمود. شیخ بهائی نیز تفسیر قرآن مجید و بعضاً سایر رشته های علوم متداول دینیه و حتی علومی چون ریاضیات و فیزیک و هیئت و غیره تدریس می کرد.
برای شیخ بهائی تفسیر قرآن مجید درس مطلوبی بود. او به وسیله تفسیر قرآن، مسائل عدیده ای را که در ذهن داشت بیان و مطرح می نمود. در قالب تفسیر قرآن، امکان طرح مسائلی حاصل می شد که مستقیماً زمینه ای برای ابراز آنها وجود نداشت. او اغلب به بهانه تفسیر قرآن مطالب شیرین و جالبی بیان می نمود، مخصوصاً در ایام تعطیل و جمعه چنانچه کلاس درس تشکیل می شد، گفتنی های شیرین و منحصر به فردی ابراز می نمود، به طوری که طلاب حاضر در جلسات درس وی نه تنها از آن مطالب لذت می بردند، بلکه نکات اجتماعی و سیاسی و علمی ناب و ویژه ای دریافت می کردند و لذا مدرسه خواجه در زمان شیخ بهائی بسیار پر رونق و پر رفت و آمد بود و همه کلاسهای درس آن در نهایت بهره دهی و جذابیت اداره می شد.
در نتیجه این ویژگی، مدرسه خواجه به داشتن دانشمندان بنامی چون شیخ بهائی و میر داماد و میر فندرسکی، شاگردان استثنائی و نابغه ای نیز از گوشه و کنار ایران برای کسب فیض از محضر چنین بزرگانی به مدرسه خواجه روی می آوردند که از جمله آنها صدر الدین شیرازی ملقب به ملاصدرا را می توان نام برد. ملاصدرا همان جوان طلبه ای است که به زودی در اقصی نقاط گیتی شهره آفاق شد و آثار و نظریات علمی و فقهی و فلسفی و عرفانی وی در تمام گیتی انتشار یافت و هم اکنون نیز مورد توجه دانشمندان و متفکران است.
شیخ بهائی در مدرسه خواجه با چنین بزرگانی حشر و نشر داشت و بنابراین روابط صمیمانه ای بین آنان وجود داشت و شاگردانی چون ملاصدرا نیز وسیله خوبی برای ایجاد صمیمیت بیشتر می شدند. علت دیگر، وجود روابط شیخ با سایر علما و چون میرداماد و میر فندرسکی، ارتباط اینان با شاه عباس صفوی بود و شاه صفوی نقطه مشترک دیدار و برخورد عقاید و ایجاد روابط و صمیمیت این بزرگان بود.
اهمیت مدرسه خواجه با وجود دانشمندانی چون شیخ و میرداماد و میر فندرسکی و شاگردانی چون ملاصدرا تا به آن حد بود که شاه عباس صفوی اغلب شخصاً به مدرسه می آمد و در محضر درس این بزرگان شرکت می نمود و با آنان به محاوره و مجادله علمی نیز می پرداخت، از جمله بارها در مجلس درس شیخ بهائی حاضر شد و به صورت ساده و بدون تکلف در حلقه درس در میان طلاب نشست و در مورد تفسیر قرآن مجید با شاگردان دیگر به طرح سؤالات پرداخت و شیخ بهائی نیز با استادی تمام پاسخ می داد و با ظرافت، نکاتی مناسب بیان می نمود.
شیخ بهائی در جلسات درس، وقتی شاه عباس حضور می یافت، آیات و احادیث و روایات مناسبی در شیوه رفتار شاهان بیان می کرد و بدین گونه به طور غیر مستقیم شیوه مملکت داری و آداب رعایت حقوق مردم و حق الناس و کمک به مستمندان را عنوان می نمود و بدین گونه نظرهای اصلاحی خود را در باب روش اداره امور مملکت به شاه تلقین می کرد و شاه عباس صفوی نیز بنا به احترامی که به شیخ می گذارد و اعتقاد و اعتمادی که به وی داشت، دل به درس او می سپرد و لذا در جلساتی که شاه صفوی حضور داشت، تفسیر قرآن شیخ بیشتر در آداب مملکت داری خلاصه می شد.
مؤلف قصص العلماء می نویسد: روزی شیخ بهائی و میر ابوالقاسم فندرسکی در یکی از اتاقهای عمارت شاهی نشسته بودند که شیری از شیرخانه زنجیر گسست و از شیربانان گریخته، ناگهان وارد آن سرای شد. شیخ بهائی خود را جمع کرد و عبای خود را به دست گرفته، نصف صورت خود را پوشانید، اما میر فندرسکی هیچ حرکتی نکرد. سپس شیر در آن مجلس طواف نمود و بیرون رفت و کسی را اذیت نکرد و صورت آن مجلس و شیر را در عمارت هشت بهشت اصفهان به همان کیفیت که وقوع یافته بر دیوار کشیده اند و شیخ بسیار کم ریش بود.
این داستان در افواه مردم شکل دیگری هم دارد که میر داماد هم در مجلس بوده و پس از رفع خطر، شیخ بهائی گفت: من به نیروی دانش دانستم که شیر تا گرسنه نباشد بر انسان خطری نیست. و میر داماد گفت: من در نسب و سیادت خود شک نداشتم و می دانستم که گوشت و خون فرزند رسول خدا بر ددان حرام است و سجده شکر کردم.
و میر فندرسکی گفت: من به قوه تصرف و کرامت یقین داشتم که شیر را نیز تسخیر می کنم و لذا آزاری به من نمی رساند، این بود که از جای نجنبیدم(40)
این داستانها به هر حال هر چه باشد و هر قدر سخیف به نظر برسد، اما یک نکته جالب از آنها مستفاد می شود و آن این که بین این بزرگان، روابط و دوستی و معاشرت بسیار بوده است که این داستانها نمونه و بازتاب و تجلی آن می باشد. ضمناً اگر بدین داستان ها عنوان افسانه بدهیم، آن نیز عکس العمل و باز تاب توجه عمومی نسبت به بزرگان دینی و علمی مملکتشان می باشد که شرح مبسوط آن در بخش مربوط به شیخ بهائی و افسانه ها آمده است.
در مورد مناسبات و مشاعره و محاوره و حتی مجادله علمی شیخ بهائی و میر داماد سخنهای بسیار رفته است. زیرا این دو تن از بزرگترین علمای زمان خود بودند و نیز در مسلک و مشرب و روش و برخورد با شریعت و طریقت همفکری و اشتراک نظر داشته اند. در یک مدرسه تدریس می نمودند و در مجالس شاه صفوی در کنار هم بودند. علاوه بر این به لحاظ خصوصیات عرفانی و روحانی، هیچ کدام پای بند تعلقات زمینی نبودند، بنابراین تقرب به شاهان و فزونی مال و منال و حتی احترام و احتشام عمومی نیز برای اینان بی اعتبار بوده و مجلس شاهان و دیگر علایق مادی را صرفاً برای اصلاح امور مسلمانان می خواستند، لذا بیم و هراس افزونی تقرب یکی به این تعلقات خاکی برای هیچ کدام مفهومی نداشته و حلاوتهای ظاهر فریب مادی و جذبه مال و جاه و شهرت و اشتهار عالمگیر و نزدیکی بر مسند شاهی برای آنها پوچ بوده و اگر مشاعره و محاوره و مجادله ای اتفاق می افتاده است صرفاً به لحاظ ابراز محبتی یا عرض تهنیتی آمیخته با مزاح علمی بوده است، چنان که مؤلف روضات الجنات گوید: میانشان مشاعره بود و میر داماد به او نوشت:
ای سر ره حقیقت ای کان سخا - در مشکل این حرف جوابی فرما
گویی که خدا بود و دگر هیچ نبود - چون هیچ نبود پس کجا بود خدا؟
و شیخ بهائی در پاسخ گفت:
ای صاحب مسأله تو بشنو از ما - تحیق بدان که لامکان است خدا
خواهی که ترا کشف شود این معنا - جان در تن تو بگو کجا دارد جا؟
به هر حال، روابط شیخ بهائی با میر داماد که خود روزگاری شاگرد پدر شیخ، یعنی شیخ عزالدین عاملی بود، بسیار صمیمی و عارفانه ذکر گردیده است. میر داماد اجازه روایت از شیخ عزالدین می گیرد و این امر، حکایت از نزدیکی توأم با احترام شاگرد و استادی میر با خانواده شیخ دارد.
چنان که در مستدرک الوسائل به نقل از محبوب القلوب آمده، میر داماد بعضاً کنایات ادبی و شاعرانه ای با شیخ بهائی داشته است، اما با اندک دقتی می توان دریافت که این گونه مطالب عموماً تلمیح شاعرانه بوده و این دو عالم و عارف بزرگ معمولاً نکات اجتماعی را در قالب طنز و تلمیح ادبی بیان می کرده اند و بدین ترتیب نقد اجتماعی را در پوشش طنزآمیز بیان و ابراز نموده اند، چنان که میر داماد در رباعی معروفی خطاب به شیخ گوید:
از خوان فلک قرص جوی بیش مخور - انگشت عسل مخواه و صد نیش مخور
از نعمت الوان شهان دست بدار - خون دل صد هزار درویش مخور
و شیخ بهائی نیز در پاسخ گفته است:
زاهد به تو تقوی و ریا ارزانی - من دانم و بی دینی و بی ایمانی
تو باش چنین و طعنه می زن بر من - من کافر و من یهود و من نصرانی
این رباعی ها اگر چه به ظاهر لحن تعریضی (41) دارد، اما در واقع اشارت عام در آن مشهود است و ظواهر امر را صرفاً به لحاظ شیرینی کلام و جذبه شعری به کار برده که بر تأثیر پذیری مفاهیم شعری بیفزاید وگرنه برای عالمی بزرگ، چون میرداماد که خود نیز همپای شیخ بهائی است و تقرب درباری او نیز همانند شیخ است و خود لقب میر داماد دارد، هرگز حسرت و حسادت نعمت الوان شاهان مراد و منظور نظر نبوده است، چرا که در این صورت، خود نیز مشمول مفاهیم شعر خویش می گردد و این، برازنده و در خور شأن و مقام میر داماد نیست.
به هر حال در مورد روابط شیخ بهائی و میرداماد، روایات و داستانهای زیادی نقل شده است و از مجموع آن، چنین بر می آید که این دو عالم عارف همفکر صوفی منش، پای از بند تعلقات زمین بر کشیده اند و با صمیمیت و مهربانی بسیار در مجالس و محافل و مدارس به کار اصلاح امور مسلمانان می پرداخته اند و لذا سر بر خورد و تضاد رای و رو در رویی با هم نداشته اند.
مرحوم سعید نفیسی در کتاب احوال و اشعار فارسی شیخ بهائی می نویسد: سفینه ای خطی وجود دارد که در آن، این رباعی از میرداماد خطاب به شیخ بهائی آمده است:
از شاخ برهنه، برگ و بر می طلبم - از خانه عنکبوت پر می طلبم
اندر دهن مار شکر می طلبم - از پشه ماده شیر نر می طلبم
و شیخ بهائی پاسخ داده است:
علم است برهنه شاخ و تحصیل برست - تن خانه عنکبوت و دل بال و پرست
زهرست دهان علم و دستت شکرست - هر پشه که او چشید او شیر نرست
در مورد روابط شیخ و سایر علمای بزرگ زمان او روایات عدیده ای نقل شده است، چنان که در کتاب زندگانی شاه عباس اول آمده است: روزی شاه عباس صفوی به همراه گروهی از درباریان و سپاهیان و روحانیان و از جمله شیخ بهائی و میر داماد در جریان یک سفر، سوار بر اسب در کنار یکدیگر می راندند، در اثنای حرکت، اسب میرداماد پیشی گرفت و میدانی از شاه عباس و شیخ جلو افتاد، شاه عباس پس از مشاهده این صحنه با لحنی که حکایت از محک زدن شیخ داشت، خطاب به او گفت: روزگار عجیبی است، به کلی آداب همراهی سفر به بوته فراموشی سپرده شده، همراهان، جمع دوستان را می گذراند و بر گرده توسن سرکش خویش شلاق جسارت می کوبند.
شیخ بهائی با ذکاوت و دانایی و بینش بی نظیرش دریافت، منظور شاه عباس اشاره تلویحی به پیشی جستن اسب میرداماد می باشد. برای تعدیل نظر شاه در حالی که سعی می کرد اسب خود را به کنار اسب شاه برساند خطاب به او گفت: البته روزگار پر از شگفتی و عجایب است، اما سرمستی اسب سرکش دانشمندی بزرگ چون میر داماد را شگفتی نیست که او از ذوق و شوق بار علم بر دوش نهاده، سر از پای نمی شناسد که این چنین سرکش افتاده است.
شاه عباس از عکس العمل عالمانه و اظهار نظر استادانه و صمیمی و دوستانه شیخ بهائی در شگفت شد و ادامه دادن بحث را جایز نشمرد، لذا بر اسب نهیبی زد و توسن شهریار صفوی در یک آن، بر دو پا بلند شد و لحظه ای دیگر میدانی را به سم کوبنده در نوردید تا در کنار اسب تیزرو و میر داماد قرار گرفت، آن گاه برای آزمودن وی چنین گفت:
روزگار عجیبی است، آداب سفر را رخوت رهنوردی سوارانی چون شیخ بهائی بر هم می زنند، رسم همراهی چنین نیست که راهروی همراه پیوسته در عقبه کاروان به تنهایی راه سپارد.
میرداماد، نیز چون شیخ بهائی، با فراست شگرف خویش، اشارت شاه عباس را دریافت و با لحنی توأم با احترام که از کدورت احتمالی شاه بکاهد پاسخ داد: آری، روزگار را شگفتی بسیار است، اما عقب ماندن اسب شیخ با آن همه بار علمی که بر دوش دارد، نه عجیب است که همین مختصر آمدنش عجیب می نماید.
شاه عباس صفوی پس از مشاهده و شنیدن این دو صحنه زیبا پی به اخلاص و صمیمیت و صفای باطن این دو دانشمند و روحانی بزرگ برد و در حالی که لبخند رضایت آمیزی بر لب داشت، زیر لب گفت: عالمان را عالمی است که پی بردن به آن، بس دشوار و کشف اسرارش مشکل است.(42)
دریغ است در این جا ذکری نیز از عالم دیگر زمان شیخ یعنی میر ابوالقاسم فندرسکی ننماییم. در کتاب نصف جهان فی تعریف الاصفهان آمده است: میر ابوالقاسم فندرسکی استر آبادی، حکیمی فاضل و عارفی کامل بود و او صاحب قصیده معروفی است با این مطلع و او خاتم الحکما است در اسلام:
چرخ با این اختران، نغز و خوش و زیباستی - صورتی در زیر دارد، آنچه در بالاستی