فهرست کتاب


ذکرهای مستحبی

عباس عزیزی‏

پیشگفتار

واذکر ربک اذا نسیت
(به یاد آر پروردگار خویش را، آن گاه که او را فراموش می کنی.)
به گفته قرآن کریم، هنگامی که انسان یاد خدا را فراموش کرد، بعد از آن که متوجه شد، باید پروردگار خویش را به خاطر بیاورد.
آن گاه که غیر او را فراموش می کنی، و خودت را در ذکرت (یادت) فراموش می کنی و آن گاه یادت را در یاد خود فراموش می کنی، و سپس در یاد کردن حق تو را، هر یادی را فراموش می کنی (در این هنگام پروردگارت را به یاد آر) ذکر یعنی رهایی از غفلت و نسیان.
ذکر به عمر انسان ارزش و برکت می دهد. رسول خدا (ص) فرمود: اگر ساعتی از عمر آدمی بدون ذکر خدا بگذرد، در قیامت برایش حسرت است.
ذکر خداست که دلها را آرام، قلبها را شفا، سینه ها را صیقل، جانها را جان، دردها را درمان، روانها را سلامت، عقلها را نورانیت می بخشد.
ذکر به معنی یاد کردن به زبان است.
ذکر به معنی یاد کردن به دل است.
ذکر به معنی نگاه داشتن است.
ذکر به معنی اندیشه کردن است.
ذکر به معنی پیدا کردن است.
ذکر به معنی توحید است.
ذکر سیره عملی انبیا و ائمه اطهار (علیهم السلام) و اولیای خداست، و انسان به وسیله ذکر، خود را در سه عالم (دنیا و برزخ و قیامت) بیمه می کند.
حدیث قدسی است که هر گاه بنده ای ملاقات با من را دوست بدارد، من نیز ملاقات با او را دوست می دارم و هر گاه پیش خود مرا یاد کند، او را پیش خود یاد کنم و هر گاه در میان گروهی یادم کند، او را در میان جمع بهتر از آن گروه یادش کنم و هر گاه بنده ام به اندازه یک وجب به من نزدیک شود، به اندازه یک ذراع به او نزدیک شوم و هر گاه به قدر ذراعی به من تقرب جوید، به اندازه باعی (باع واحد طول است از سر انگشت دست راست تا سر انگشت دست چپ، آن گاه که دستها را افقی به طرفین باز کنند) به او نزدیک می شوم.
برای ذکر گفتن، رعایت چند شرط لازم است:
1- با وضو باشد.
2- دائم الذکر باشد، پیوسته ذکر خدا را بگوید.
3- حضور قلب داشته باشد، مثلا زبان با قلب هماهنگ باشد.
4- زمان و مکان و تعداد آن میسر است.
5- در محیط گناه نباشد.
6- در همه حال یاد او باشیم، هم در حال راحتی و هم در حال سختی ها و مشکلات. امام حسین (ع) در بحبوحه جنگ، و مقارن شهادت اصحاب و فرزندانش، همواره یاد خدا بود و در هر صحنه ای ذکر خدا می گفت و نیرو می گرفت.
7- نیت باید خالص باشد.
8- دهان خود را طاهر کند؛ ذکری که از دهان آلوده بیرون آید، اثر ندارد.
9- اعتقاد و ایمان در این ذکرها لازم است و اگر حاجت برطرف نشد، شاید علت و حکمتی داشته باشد.
10- نفس ذکر گفتن ارزش دارد، اگر چه حاجت شما برطرف نشود.
امیدوارم این مجموعه بتواند گره گشای مشکلات همه عاشقان و بندگان و مظلومان و حاجتمندان و بیماران باشد و بنده حقیر را نیز از دعای خیرتان فراموش نکنید.
عباس عزیزی
فروردین 1378

1.اهمیت ذکر گفتن

1.زیاد به یاد خدا بودن

ذکر خدا آن قدر دارای اهمیت است که خداوند سبحان هم به مردان و هم زنان توصیه فرموده که زیاد ذکر بگویید و غافل نشوید.
والذاکرین الله کثیراً و الذاکرات مردانی که بسیار به یاد خداوند و زنانی که بسیار یاد خدا می کنند.(1)
در جای دیگر به مؤمنین توصیه می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکراً کثیراً ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را بسیار یاد کنید.(2)