آمریکا و اسراییل دو روی یک سکه

مرکز غدیر‏‏‏

3) سیطره صهیونیسم بر اقتصاد آمریکا

صهیونیست ها در اکثر داد و ستدها به نحوی دخیل و درصدی از سودها به آنان تعلق دارد. در این بخش به توضیح نمونه هایی از آن خواهیم پرداخت:

بانک ها:

صهیونیست ها مالک بزرگترین بانک ها در آمریکا می باشند. خانواده صهیونیست راثچایلد از بنیان گذاران بانک در آمریکا می باشند. تنها بانک بزرگی که مالکش جهود نیست، متعلق به راکفلر است، ولی نزدیکترین مشاور او یک صهیونیست است.
باید اضافه نمود که نرخ بهره در آمریکا، اساساً با تصمیم و خط مشی این بانک ها مشخص می شود و نیز قسمت اعظمی از بازار کارت های اعتباری نیز به جهودان تعلق داشته است. به عنوان مثال، کمپانی امریکن اکسپرس که فعالیتی گسترده در سراسر دنیا دارد و درصدی به عنوان کمیسیون، از میلیاردها دلار خرید و فروش که با استفاده از این کارت ها، در هر ماه در دنیا صورت می پذیرد از آن صهیونیست ها است.

بازار بورس سهام:

این بازارها نه تنها در آمریکا، بر روی دست جهودان می چرخد، بلکه صهیونیست ها از سهامداران اصلی شرکت های بزرگ در آمریکا می باشند. جهودان به عنوان کارگزار )Broker( در بازار بورس سهام، نقش مهمی را ایفا کرده و کمیسیون هنگفتی را به جیب می زنند و از طرفی دیگر به هر سبک و روشی که بتوانند، نوسان قیمت سهام در بازار را باعث خواهند شد و با استفاده از این نوسان شدید و بحران بازار بورس استفاده کرده و سود هنگفتی را صاحب شوند.