آمریکا و اسراییل دو روی یک سکه

مرکز غدیر‏‏‏

ب) مجلس نمایندگان و مجلس سنا

صهیونیست ها سعی می کنند تا از هر طریق ممکن، پست های کلیدی و حساس را در آمریکا اشغال نمایند. سمت نمایندگی در دو مجلس نمایندگان و سنا از این نمونه اند:
با رجوع به لیست اعضای مجلس نمایندگان of )House Representative( و مجلس سنای آمریکا )House of senate( پی خواهیم برد که تعداد زیادی از صهیونیست ها به عنوان نماینده در این دو مجلس مشغول می باشند. به عنوان مثال، از ایالت کالیفرنیا 9 نفر و از ایالت نیویورک 8 نفر صهیونیست از نمایندگان این دو مجلس می باشند.
قابل توجه اینکه جمعیت مسلمان آمریکا بین 6 تا 8 میلیون نفر می باشد. آنان حتی یک نفر نماینده در هیچ یک از مجالس سنا و یا نمایندگان آمریکا ندارند. در صورتی که جمعیت یهودیان در آمریکا 5/5 میلیون نفر است و 14 نماینده فقط از دو ایالت کالیفرنیا و نیویورک در مجلس دارند.
با رجوع به لیست اعضای کمیته های مختلف در دو مجلس آمریکا، خواهید دید که صهیونیست ها در کمیته های بسیار حساس مشغولند. به عنوان مثال، آرلین اسپکتور )Arlene spector( از سناتورهای صهیونیستی است که دایماً علیه ایران و دنیای اسلام در حال شیطنت می باشد. او سناتوری از ایالت فیلادلفیا است و در کمیته دفاع و کمیته عملیات خارجی فعالیت می کند. به همین ترتیب در کمیته های مهم و حساس دیگر نظیر کمیته روابط خارجی صهیونیست هایی مانند داین فاین استاین از ایالت کالیفرنیا و یا راسل فاین گلد از ایالت ویسکانسن مشغولند.
رییس مجلس نمایندگان آمریکا، نوت گینگریچ )Newt Gingrich( در جلسه ای عنوان می کند که آمریکا نباید در جلسه ای که اسراییل در آنجا حضور ندارد و یا دعوت نشده است، شرکت کند.
حمایت کنگره آمریکا از اسراییل، عموماً حمایتی قوی بوده است، به گونه ای که نشانه های آن را بسیاری از قطعنامه ها، صدور رأی ها، بیانیه های عمومی و... به وضوح می توان ملاحظه کرد.
صهیونیست های آمریکا دایماً عربده می کشند که جهودان ایران تحت فشار بوده و آزادی ندارند و... در صورتی که هر چند تعداد جهودان در ایران بسیار اندک است، ولی نماینده ای در مجلس شورای اسلامی دارند.

ج) دیوان عالی قضایی آمریکا

)United State Supreme Court(
بالاترین مرجع قضایی در آمریکا می باشد که شامل یک رییس و هشت دستیار است. هر حکمی را این دیوان صادر کند، همان است و بس. صهیونیست ها در این دیوان نیز به پست های مهمی گمارده شده اند.
به عنوان مثال، در سال 1994 میلادی، صهیونیستی به نام استیون برایر )Steven Breyer( توسط بیل کلینتون به سمت یکی از قضات این دیوان منصوب گردید. در سال 1969 صهیونیستی به نام وارن برگر )Warren Earl Burger( توسط ریچارد نیکسون ریاست این دیوان را به عهده گرفت.
در سال 1916 میلادی، تامس وودر ویلسون )Thomas Woodrow (Wilson بیست و هشتمین رییس جمهور آمریکا، صهیونیستی به نام لوئیس دمبیتز برندیس )Louis Dembitz Brandis( را به عنوان قاضی این دیوان منصوب کرد.
این صهیونیست در تاریخ 30 اوت 1914 به ریاست سازمان صهیونیستی منصوب شده بود.

د) سیاست خارجی آمریکا پیرامون اسراییل و صهیونیست ها

سخنرانی رؤسای جمهور و دیگر سیاستمداران آمریکا در ارتباط با اسراییل و صهیونیست ها در چند دهه اخیر، حاکی از وابستگی و نفوذ شدید صهیونیست ها و اسراییل در آمریکا و نیز عجز و ناتوانی آنان در مقابل صهیونیسم بین الملل است و این وابستگی فقط به کلاه جهودی بر سر گذاشتن آنان ختم نمی شود، بلکه تعهدی غیر قابل تصور، در مقابل اسراییل و صهیونیست ها دارند.
پال فینلی )paul Finley( یکی از سیاستمداران آمریکاست که از اوایل دهه 90، مردم آمریکا را از نفوذ و سلطه جهودان آگاه ساخته و این امر باعث شده تا مورد اهانت صهیونیست ها واقع و از کار بر کنار گردد. او می گوید: نخست وزیر اسراییل نفوذ بیشتری در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا دارد تا کشور خودش (اسراییل).
دولت آمریکا با استفاده از اهرم های مختلف بر روی کشورهای دیگر فشار می آورد که:
اولاً: با اسراییل روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی در سطح قابل توجّهی داشته باشند.
ثانیاً: روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع نمایند. زیرا ایران اسلامی مخالف اسراییل و صلح و سازش با صهیونیست ها می باشد.
آمریکا برای خدمت به اسراییل، لایحه داماتو را وضع می کند تا هیچ کشوری در دنیا با جمهوری اسلامی حتی داد و ستد اقتصادی در سطح پایین نداشته باشد، و یا انتقال نفت و گاز دریای خزر (هر چند که از طریق ایران مقرون با صرفه است)، از طریق فشار به کشورها و شرکت های وابسته در این پروژه، سعی دارد تا طرح و مسیر دیگری را انتخاب و دنبال نمایند.
هر چند اگر با ضرر چند میلیارد دلاری نیز خاتمه یابد.