فهرست کتاب


دیدار با ابرار سید بحرالعلوم دریای بی ساحل

نورالدین علی لو

نگرشی کوتاه بر شکل گیری وهابیگری

آئین وهابیگری در آخر قرن دوازدهم و اوائل قرن سیزدهم، در نجد، احساء، قطیف، و عمان شیوع پیدا کرد پیشوای این فرقه محمد بن عبدالوهاب نجدی نام دارد که در سال (1115ه ق)، تولد یافت و در سال (1201ه ق) درگذشت و نام وهابیت توسط مخالفین آنها به آنان داده شد، در اروپا نیز به عنوان وهابیگری مطرح می کنند و طرفداران این گروه خود را موحد می نامند و این گروه از پیروان مذهب احمد حنبل (متوفی 241ه ق) محسوب می شوند کار این گروه ابتداء به بهانه اصلاح و پیراستن اسلام از بدعتهای گمراهان و بازگردانیدن به شیوه سلف صالح، آغاز شد ولی در عمل مانع از رشد و پویایی اندیشه مسلمانان گردید این فرقه تا دهه های اخیر در شمار وامانده ترین مسلمانان بودند(57). مخترع این مذهب ابتداء خود را به منزله نبی و امام اولو الامر می دانست، و زیارت مراقد مطهر رسول اکرم (ص) و ائمه (علیه السلام) را عبث بی فایده و شرک معرفی کرد، و زوار را به سبب زیارت، مشرک و واجب القتل می دانست و خود را موحد تصور می نمود از نخستین کسانی که او را در عقیده و مرامش یاری کردند، محمد بن سعود و فرزند نواده او عبدالعزیز بن سعود بود وی ظهور خود را در سال (1142ه ق) در نجد اعلام کرد گرچه وهابیگری در قرن دوازدهم منتشر شد ولی ریشه های اصلی آن را می شود در قرن هفتم زمان احمد ابن تیمیه و شاگرد او جستجو کرد در زمان حملات وهابیون والی مکه شریف غالب بود که از سال (1205ه ق تا 1220ه ق) متجاوز از پنجاه بار با وهابیون پیکار کرد و آنها سه سال مراسم حج ابراهیمی را بصورت تعطیل درآوردند. و چند بار به عراق حمله کرده و فاجعه کربلا را تکرار کردند. خراب کردن حرم حسینی و غارت و چپاول اموال مردم حرم و کشتن پیران و کودکان نمونه ای از جنایات این فرقه است امروز حکومتی که از این فرقه پیروی می کند دولت کشور عربستان است

سید جواد (صاحب مفتاح الکرامه) در سنگر دفاع

جنگ و خونریزی وهابیون در زمان شاگردان بزرگوار علامه بحرالعلوم روی داده که خودش ماجرا را در کتاب مفتاح الکرامه این چنین نقل کرده است: در سرزمین نجد شورش کرد و بدعتهای زیادی در دین گذاشت خونهای فراوانی ریخت قبور ائمه شیعه را با خاک یکسان کرد و در سال 1216ه ق به حرم حسینی حمله کرد و باز در سال 1221ه ق به نجف حمله کرد و ما را غافلگیر کرد حتی نزدیک بود نجف را تصرف کند که از امام علی (علیه السلام) معجزات و کراماتی به ظهور رسید و از سپاه وهابیون بسیار کشته شدند و مأیوس برگشتند

حمله وهابیون به نجف

صاحب مفتاح الکرامه نقل فرموده: در سال (1222ه ق) سعود با بیست هزار سرباز به عراق هجوم آورد و به ما اطلاع رسید که او می خواهد، ما را غافلگیر کند، و در داخل سنگرها قرار گرفتیم، چون آنها این شهر را آماده دفاع دیدند، به طرف حله حمله بردند آن شهر را نیز مجهز دیدند به سوی حرم حسینی رفتند و آنجا را محاصره کردند و با اهالی آنجا پیکار نمودند، چون موفق نشدند، مأیوسانه بازگشتند در آن زمان هم مردم به رهبری روحانیت همیشه بیدار در سنگر علم و عمل، لحظه ای در برابر ظالمان و بدعت گذاران ساکت ننشسته و به مبارزه پیگیر خود ادامه می دادند شرح مفصل این جریان را در کتابهای خاص این موضوع بخوانید(58)