فهرست کتاب


دیدار با ابرار سید بحرالعلوم دریای بی ساحل

نورالدین علی لو

کشور عراق

در روزگار سید مهدی بحر العلوم کشور عراق در تصرف دولت عثمانی قرار داشت عراق همچون دیگر کشورها در گردونه زمان دست به دست سلاطین گشته است و آشوریان، هخامنشیان، یونانیان، پارسایان، ساسانیان، رومیان، خلفای عرب و دولت عثمانی بر آن حکومت رانده اند. این کشور سر انجام پس از جنگ جهان اول در سال (1339ه) استقلال یافت در زمان بحر العلوم در دست حکومت عثمانی قرار داشت دولت عثمانی از سال (699ه ق) تا سال (1342ه ق) در آسیای صغیر سلطنت داشت مؤسس این سلسله عثمان بن طغرل بود و پادشاهان عثمانی را 38 تن نوشته اند که آخرین آنها عبد العزیز دوم است، با برقراری حکومت جمهوری توسط آتاترک مزدور دولت عثمانی منقرض شد(47) و یک دست نشانده انگلستان بر سرزمین مسلمان نشین عثمانی مسلط گردید.

بخش سوم شاگردان بحر العلوم

این عالم بزرگوار شاگردانی بزرگ و ارزشمند تربیت کرد که هر کدام منشأ خدمات فراوان به عالم اسلام شدند در اینجا به نام چند تن از آنان اشاره می کنیم:

کاشف الغطاء

1- شیخ جعفر نجفی(48) معروف به کاشف الغطاء فرزند خضر نجفی، این دانشمند گرانمایه در سال 1154ه ق. در نجف اشرف متولد شد و در کنار بارگاه ملکوتی و معنوی امیر مؤمنان علی (علیه السلام) رشد یافت پس از بحر العلوم یکی از استادان بنام زمان خویش گردید، او اعجوبه دوران بود. به اکثر مسائل فرعی فقه احاطه کامل داشت، گفته اند: از زمان غیبت معصوم تا عصر وی زیر چرخ کبود مانند شیخ جعفر فقیهی پا در دایره وجود نگذاشته و شاهد روشن بر این مدعا کتاب بی نظیر او (کشف الغطاء) است او آنچنان مهارت و تبحری در علوم فقهی داشت که می گفت : اگر تمام کتابهای فقهی را بشویند یا از بین ببرند من می توانم تمام آنها را از نو بنویسم.
مهارت او در فقه شبیه چرخاندن انگشتری در انگشتان بود که به هر طرف که می خواست می توانست نظرات را برگرداند(49).