فهرست کتاب


دیدار با ابرار سید بحرالعلوم دریای بی ساحل

نورالدین علی لو

تعطیل درس

یک بار برای چند روز تدریس را ترک فرمود و طلبه ها شیخ سلماسی را واسطه قرار دادند که به خدمت بحر العلوم برسد و بپرسد چرا درس نمی دهد؟ شیخ گفت: به خدمت آقا عرضه داشتم، آن جناب گفت: درس نمی گویم. پس از چند روز باز مرا واسطه قرار دادند، تا عرض کنم، باز فرمود: نمی گویم.
پرس و جو کردم و علت تعطیلی درس را جویا شدم فرمود: این جمعیت طلبه ما هرگز نشنیدم که در نصف شب ها تضرع و زاری و مناجات کنند و صدای آنها بلند بشود، با اینکه من غالب شبها در کوچه های نجف راه می روم چنین طلاب و دانش پژوهانی شایسته نیستند برای ایشان درس بگویم.
چون طلاب این سخن را شنیدند متحول شدند و شبها ناله و گریه در محضر الهی پرداختند، وقتی این تحول اخلاقی در طلاب نجف پدیدار شد آن جناب دوباره مشغول تدریس گردید(45).

بخش دوم خاندان بحر العلوم

سید محمد مهدی مهدوی معروف به بحرالعلوم از نسل سید ابراهیم ملقب به طباطبا و از ذریه امام حسن مجتبی (علیه السلام) می باشد و نسبت سادات، طباطبائی به او می رسد یک لقب بحر العلوم به همین مناسبت طباطبائی است. و بحر العلوم لقبی است که در شهر مقدس مشهد به آن لقب شهرت یافت
هم اکنون بحر العلوم از خانواده های معروف و پرآوازه نجف اشرف می باشد. بیشترین افتخار این خاندان معظم از این سید بزرگوار است.
خانه های خاندان بحر العلوم در عراق مورد اطمینان و پناهگاه شیعیان جهان است و این خاندان بزرگ و محترم در طول تاریخ فقهائی نامدار، مجتهدانی گرانمایه و پارسا و دارای فضائل و مزایا و سجایای اخلاقی فراوان به امت اسلام تقدیم داشته است(46).

حاکمان ایران و عراق

والیان و شاهان ایران در زمان علامه بحر العلوم، از روزگار تولد او عبارتند از: سلسله افشاریان که از نادر شاه افشار از سال 1148 ق شروع شد و تا سال 1160 ق ادامه یافت و بعد از آن حکومت به دست سلسله زندیان رسید مؤسس آن سلسله، کریم خان زند بود که در سال (1163ه ق) بر مسند قدرت نشست، جنگهای بسیاری با مخالفان و سرکشان کرد که از جمله آنها محمد حسن خان قاجار، و آزادگان افغانی را می توان نام برد. کریم خان در سال (1163ه ق) به عنوان شاه ایران بر تخت نشست و سراسر کشور ایران را در سیطره خود قرار داد، به جز خراسان که در دست و اختیار شاهزاده شاهرخ افشار قرار داشت، بر همه جا حکومت داشت او بصره را از چنگ دولت عثمانی بیرون آورد. تاریخ، کریم خان زند را نسبت با شاهان دیگر عادل و ساده زیست تر و خوشرفتارتر معرفی کرده است، او در سال (1193ه ق) درگذشت.
بعد از سلسله زندیان، قاجاریان به حکومت ایران رسیدند که اول آنها آغا محمد خان قاجار بود که با کشتن و کور کردن شاهزاده زند در سال (1209ه ق) به حکومت رسید و در سال (1211ه ق) کشته شد، تاریخ نویسان این شاه را از شاهان خون ریز نامیده اند.
در دوران حکومت سلسله قاجار پای خارجیان به ایران باز شد، و قراردادهای ننگین گلستان و ترکمن چای با روسیه و معاهده فینکن شنین بین ایران و فرانسه توسط فتحعلی شاه و ناپلئون بسته شد، و از جمله مهمترین وقایع کشور در آن زمان رقابت انگلستان و فرانسه و تجاوزهای روس به اراضی ایران، و تیرگی روابط ایران و دولت عثمانی را می شود نام برد. در سال (1307ه ق) آخرین پادشاه قاجار احمد شاه به خارج از کشور تبعید گردید و با عزل او سلسله قاجار از بین رفت.