فهرست کتاب


دیدار با ابرار سید بحرالعلوم دریای بی ساحل

نورالدین علی لو

ویژگیهای وحید

الف - علاقه و محبت فراوان او به ائمه اطهار (علیه السلام).

نقل شده است: وقتی وارد حرم مطهر امام حسین (علیه السلام) می شد نخست بر کفشش کن (آستانه) بوسه می زد(22)، صورت مبارک خود را به آن می مالید، و بعد وارد حرم می گردید، و مانند پروانه بر دور حرم می گردید

ب- بزرگ شمردن دیگران، و اهمیت به درس.

از او پرسیدند چطور شد که به این مرتبه و درجه از مقام علم و عمل رسیدی ؟ در جواب نوشت: من از خود چیزی ندارم که شایسته این مقام باشم جز اینکه هرگز خود را چیزی نشمردم و در شمار سرشناسان و معروفین شمارش و آمار نکردم، و در تعریف و توصیف بزرگداشت و ستودن و تمجید نام بزرگان کوتاهی ننمودم و اشتغال به تحصیل علم را تا آنجا که توانستم وانگذاشتم،(23) و همیشه آن را بر هر کاری و هر پیشامدی مقدم داشتم. این دانشور بزرگ در سال (1208ه ق) در کربلای معلا به رحمت ایزدی پیوست و سید بحر العلوم او را در رواقی که پدرش را در آن دفن کرده بود به خاک سپرد. درود خدا بر روانش باد