ایمان

آیت الله دستغیب

امر به معروف و نهی از منکر از رشته های جهاد

علی (علیه السلام) رشته های جهاد را امر به معروف، نهی از منکر، راستگویی در هر حال (استقامت در هر جبهه) و دشمنی با فاسقان می داند و می فرماید: هرکس امر به معروف نماید، مؤمنین را یاری نموده، هرکس نهی از منکر نماید، بینی منافق را به خاک مالیده و از مکرش آسوده شده، هرکس در جبهه جنگ آید، به وظیفه اش عمل کرده، هرکس فاسقان را دشمن داشت، برای خدا خشم کرده و هرکس برای خدا خشم کند، خداوند نیز برایش خشم می فرماید.
اینها ستونهای ایمان و شعبه های آن بود.

مطالب بخش دوم این کتاب (آیه ای درباره ایمان)

دومین بخش کتاب را شرح و تفسیر آیه شریفه از سوره حدید تشکیل می دهد که می فرماید:
ألم یأن للذین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق و لا یکونوا الذین أوتو الکتاب من قبل فطال علیهم الأمد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون(12).
آیا نرسیده است برای کسانی که به ایمان گرویدند زمانی که دلهایشان برای یاد خدا و آنچه از حق فرو فرستاده است، خاشع گردد و مانند کسانی که پیش از ایشان به آنان کتاب داده شد نباشد، پس آرزوها بر آنان دراز گردیده، پس دلهایشان سخت شد و بیشتر آنان فاسقان هستند.
از این آیه شریفه چنین نتیجه گرفته شده که حقیقت ایمان، همان خشوع دل برای خدا و آنچه مربوط به خداست و ایمان در دل خاشع جا می کند، آرزوهای دور و دراز موجب قساوت و سختی دل می گردد که دیگر در آن دل ایمان پیدا نمی شود؛ مانند زمین سختی که قابل زراعت نیست.
ضمناً یادآور می شود که خداوند نسبت به بعضی از افراد که لطف خاصی دارد، دلهای سختشان را به بلاها و بیماریها نرم می کند تا آمال و آرزوها زدوده گشته و نور ایمان در آن دلها بتابد و به مادر مهربانی تشبیه می کند که فرزندش را که حاضر نیست از پستان، دل کنده و به خوراکیهای گوناگون و لذیذ روی آورد، با تلخ کردن سر پستان و چشانیدن شیرینی ها و خوراکیها او را آشنا می سازد.

مطالب بخش سوم کتاب (سوره والعصر)

سومین قسمت این کتاب عزیز را بحث پیرامون سوره والعصر تشکیل می دهد؛ خداوند سوگند یاد می فرماید که همه آدمیان در زیانکاری هستند جز مؤمنین که کارهای شایسته بجای آورده و سفارش به حق بردباری می نمایند.
در این بخش، برای خوانندگان این کتاب، واضح می شود که تا حقیقت ایمان نیاید، چگونه زندگی انسان، جز زیانکاری و ضایع شدن سرمایه عمر نیست و تا عمل صالح نباشد، انسان به جایی نمی رسد.
آنگاه سفارش به حق، یا امر به معروف و نهی از منکر را عنوان قرار داده و در خاتمه، به صبر و اقسام آن اشاره می کند: صبر بر طاعت، واجبات و مستحبات و صبر در منهیات، محرمات و مکروهات و سپس صبر در برابر مصیبتها و ناملایمات و با زبانی رسا و قابل درک برای عموم اهمیت صبر را می رساند و می فهماند که به راستی نسبت صبر به ایمان چون نسبت سر است به بدن و مؤمن بدون صبر، مؤمن نخواهد بود.
با توجه و دقت در این مقدمه و فهرست عناوین کتاب، به خوبی واضح می شود که این کتاب عزیز در نوع خود کم نظیر و امید است مورد قبول خداوند واقع گردیده، توفیق استفاده از آن را عنایت بفرماید؛ گذشته ها را جبران کنیم و در این باقیمانده عمر، نور ایمان به دست آوریم و آن را با خود به جهان باقی ببریم بمنه و کرمه.
سید محمد هاشم دستغیب
شوال 1399 - شیراز