فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

خودکشی به خاطر مال دنیا

وقتی بیچاره ای در معامله ای، جنسی را به دویست هزار تومان تفاوت قیمت؛ یعنی صدهزار تومان می فروشد و سه روز بعد دست دوم به سیصدهزار تومان فروختند، این بیچاره در فکر و اندوه این بود که چرا نفع نبرده است. آشنایانش آنچه کردند آرام نگرفت. همه اش گریه و ناله. نه خواب داشت نه خوراک و نه راحتی که چرا من شتاب کردم و دویست هزار تومان را از کف دادم. بالأخره آهک و زرنیخ خورد و رفت آنجایی که شیطان است.
چرا؟ چون دوستی مال در دل است. مرکز و محل اوست، تا خفه اش نکند رهایش نمی سازد.
همه ما باید بیدار گردیم. حب الدنیا رأس کل خطیئة(80).
ریشه هر گناهی، دوستی دنیاست.
دل را از هر آلودگی پاک نگهدار وگرنه اگر از زبان تنها کاری می آمد، مگر نه اول نماز می گوییم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چطور است که در نماز حواست همه جا هست جز در نماز، پس معلوم می شود زبان تنها به درد نمی خورد.
نظیر همان شخصی که از صبح تا پسین دنبال همیان گمشده اش می گشت، نزدیکهای غروب که به نماز ایستاد، یادش آمد، سلام که داد غلامش را صدا زد که برو فلان جا و همیان را بیاور. غلام گفت: آقا! نماز می خواندی یا دنبال همیان می گشتی؟!

موانع تا نگردانی ز خود دور - درون خانه دل نایدت نور
موانع چون در این عالم چهار است - طهارت کردن از وی هم چهار است
نخستین پاکی از انجاس و احداث - دوم از معصیت وز شر وسواس
سوم پاکی ز اخلاق رذیله است - که با وی آدمی همچون بهیمه است

اینها همه حقیقت است. تا این دل، گرفتار رذایل اخلاقی است، از حقیقت استعاذه بی بهره است. ساعتی هم که می میرد در دار شیطان است نه دار رحمان یحشر الناس علی نیاتهم(81).
مردم بر نیتهایشان (باطنهایشان) محشور می شوند.
خدا به ظاهر شما نمی نگرد بلکه به دلتان می نگرد.
ان الله ینظر الی قلوبکم لا الی صورکم(82).