فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

استعاذه هنگام ورود به بازار

تا پا را در بازار می گذاری، به خدا پناه ببر و بگو: پروردگارا! تو مرا نگهدار که به حرام نیفتم. در معامله غش و تدلیس نکنم. دروغ نگویم. هتک دیگری ننمایم. کلاهبرداری و تبلیغات پوچ نکنم. حرص و ولع نزنم....اینها همه مصاید و دامهای ابلیس است. نمی گویم بازار نروید و معامله نکنید بلکه می گویم حواستان را به خود بدهید و احتیاط کنید.
راوی به حضرت صادق (علیه السلام) عرض می کند: زنی با من معامله دارد و من ناچارم او را نگاه کنم، ببینم خودش هست یا نه؟ حضرت می فرماید: اتق الله؛ از خدا بترس! احتیاط کن!.
می بینید همین نگاه او را به تکرار نظر و سپس نظر شهوت و حظ نفس می کشد تا بالأخره او را بدبخت می کند.
حتی در مسیرتان متوجه باشید اگر در راهتان دام ابلیس است از راه دیگری هر چند دورتر است، زنهای لخت یا عکسهای مهیج شهوت است، از راه دیگر بروید که اصلا چشمتان به این مناظر نیفتد. تو نگو من کجا و این حرفها کجا، دل را می کشاند، حداقل غفلت می آورد.

رفیق بد، دامی خطرناکتر

گاهی رفیق انسان، دام ابلیس است. بد زبان و غیبت کننده و نااهل است. چنین رفیقی را باید هرچه زودتر عوض کرد.
دو نفر که پهلوی هم می نشینند - مخصوصا زنها که کم قدرتند - این جا دام ابلیس پیش می آید. احوال فلان و بهمان را می گیرند. کم کم از سخنان مباح به حرام می کشد. به غیبت و تهمت، استهزا و افشای راز و هتک حرمت می رساند.
دام ابلیس چنین است که اول به دانه استیناس و همصحبتی و خوش مجلسی احوالپرسی می کند و بعد کار را به حرام می کشاند.
می بینید یک ساعت نزد هم نشسته اند و هر دو تا اسفل السافلین دوزخ رفته اند. آنگاه تا بیرون بیایند خیلی طول دارد. حالا اگر با همان شیطان رفیقش هم به مسجد بیاید خیال نکنید خداپرست شده بلکه این صورت است.

مراقب خود باشید

بالجمله، ابلیس تله های فراوانی دارد که اگر انسان تقوا نداشته باشد و مراقبت نکند چنان او را می گیرد که تا به قعر جهنم نبرد، رهایش نمی کند.
اهل عقل! احتیاط کنید احتیاط! زبان را مخصوصا به خود بگیرید و بترسید. به دیگران چکار دارید؟! هرکس حساب جداگانه ای دارد. وزر دیگری را به گردن تو نمی اندازد: ...لا تزر وازرة وزر أخری...(73).
بدانید که اعراض خلق، دام ابلیس است. در مجلسی که با یکدیگر هستید، مواظب این دام باشید.