فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

دوستی در راه خدا و مواظبت بر کار نیک

دو اسلحه قوی آخر که در روایت مروی از پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلم) ذکر شده و به کلی شیطان را نابود می کند، دو چیز است: یکی دوستی کردن در راه خدا و برای خدا و دیگر مواظبت کردن بر کار نیک:

ما کشته نفسیم و بس آوخ که برآید - از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم

این جهاد اکبر است؛ دوستی برای خدا نه برای نفس و هوا، مهمتر از جهاد با کفار و جهاد با دشمن واقعی و داخلی است. اگر این درست نشد، جهاد با کفار هم درست نمی شود بلکه گاهی همان هم به امر شیطان است.
حضرت سجاد (علیه السلام) در دعا عرض می کند: پروردگارا! به تو پناه می برم از این دشمن. ای صاحبخانه! این سگ دارد به من حمله می کند، تو به فریادم برس!(65).

حکایت شیطان و امام سجاد (علیه السلام)

در مدینة المعاجز است که: امام زین العابدین (علیه السلام) در نماز بود، ابلیس خواست کاری کند که امام (علیه السلام) حال استغراقش کم شود؛ (البته شیطان کوچکتر از آن است که بتواند امام را در مکروهی بیندازد. بلی! او به همین هم راضی است که از حال تمام توجه و استغراق او به درگاه خداوند، کم گردد).
مروی است که خودش را به شکل اژدهای عظیمی کرد (قبلا گفتیم که شیاطین می توانند خود را به هر شکلی درآورند) و خود را مقابل حضرت رسانید. حضرت اصلا از حال خود تکان نخورد. شیطان نزدیکتر آمد و آخر کار، نشست پای امام را جوید.
این جا بود که نهیب قهر الهی او را رد کرد و بین زمین و آسمان ندا بلند شد: أنت زین العابدین!(66).
مع الوصف همین آقا عرض می کند: خدایا! تو مرا پناه ده ای صاحبخانه! این سگ به من حمله می کند(67).

آگاه کردن مردم از دامهای شیطان

این حال حضرت سجاد (علیه السلام) بود؛ اما من و توی جاهل چطور؟ اسیر جهل و بی خبری خود هستیم که به واسطه همین جهل، شیطان صفتها ما را از راه به در می برند.
ای اهل عقل! دامهای شیطانی را به مردم برسانید. این اسباب فساد اخلاق، چشم شیطان را روشن کرده است، شما دیگر کار شیطان را امضا نکنید. نهی از منکر بر هر فردی واجب است و آن مرتبه ای که هیچ شرطی ندارد، انکار قلبی است. شما باید از این وضع بدتان بیاید. هرکس منکری را ببیند و به آن خشنود گردد، با گناه آن شخص شریک است.
گاه می شود شخص به واسطه جهات شخصی، از آبرو و وضع اجتماعی نمی تواند سینما و تئاتر یا سایر مراکز فسق و فجور برود لیکن انکار قلبی نیز ندارد، در گناه آنان نیز سهیم است.