فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

توبه صادقانه اسلحه کارساز

شیطان بدبخت جان می کند تا بشر را در گناه یا گناهانی می اندازد، آنگاه اگر انسان توبه صادقه ای کند، راستی که بند دل شیطان را پاره می کند.
البته دشمن هم زرنگ است تا بتواند نمی گذارد حال توبه در طرف پیدا شود. به تو القا می کند مگر چه کرده ای؟ ببین دیگران چه کارها که می کنند. یا این که تو هنوز جوانی، صحیح و سالم هستی، بگذار پیر بشوی، ناتوان بشوی، آن وقت توبه می کنی.

دوستی در راه خدا و مواظبت بر کار نیک

دو اسلحه قوی آخر که در روایت مروی از پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلم) ذکر شده و به کلی شیطان را نابود می کند، دو چیز است: یکی دوستی کردن در راه خدا و برای خدا و دیگر مواظبت کردن بر کار نیک:

ما کشته نفسیم و بس آوخ که برآید - از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم

این جهاد اکبر است؛ دوستی برای خدا نه برای نفس و هوا، مهمتر از جهاد با کفار و جهاد با دشمن واقعی و داخلی است. اگر این درست نشد، جهاد با کفار هم درست نمی شود بلکه گاهی همان هم به امر شیطان است.
حضرت سجاد (علیه السلام) در دعا عرض می کند: پروردگارا! به تو پناه می برم از این دشمن. ای صاحبخانه! این سگ دارد به من حمله می کند، تو به فریادم برس!(65).

حکایت شیطان و امام سجاد (علیه السلام)

در مدینة المعاجز است که: امام زین العابدین (علیه السلام) در نماز بود، ابلیس خواست کاری کند که امام (علیه السلام) حال استغراقش کم شود؛ (البته شیطان کوچکتر از آن است که بتواند امام را در مکروهی بیندازد. بلی! او به همین هم راضی است که از حال تمام توجه و استغراق او به درگاه خداوند، کم گردد).
مروی است که خودش را به شکل اژدهای عظیمی کرد (قبلا گفتیم که شیاطین می توانند خود را به هر شکلی درآورند) و خود را مقابل حضرت رسانید. حضرت اصلا از حال خود تکان نخورد. شیطان نزدیکتر آمد و آخر کار، نشست پای امام را جوید.
این جا بود که نهیب قهر الهی او را رد کرد و بین زمین و آسمان ندا بلند شد: أنت زین العابدین!(66).
مع الوصف همین آقا عرض می کند: خدایا! تو مرا پناه ده ای صاحبخانه! این سگ به من حمله می کند(67).