فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

لزوم پرداختن صدقه نیکو

صدقه هم که می گویند، نه این است که در جیبش بگردد یک ریال و دو ریال پیدا کند و در آورد. خداوند متعال می فرماید:
هرگز به نیکی نمی رسید تا از آنچه دوست می دارید در راه خدا انفاق کنید(64).
تمکن و توانایی تو چه مقدار است. اگر توانایی داری، تا اسکناس پانصد و هزاری از جیب بیرون نیاوری، کمر شیطان شکسته نمی شود، آن هم به شرطی که با منت گذاشتن و اذیت کردن آن را باطل نکنی تا چه رسد به ریا و سمعه.

توبه صادقانه اسلحه کارساز

شیطان بدبخت جان می کند تا بشر را در گناه یا گناهانی می اندازد، آنگاه اگر انسان توبه صادقه ای کند، راستی که بند دل شیطان را پاره می کند.
البته دشمن هم زرنگ است تا بتواند نمی گذارد حال توبه در طرف پیدا شود. به تو القا می کند مگر چه کرده ای؟ ببین دیگران چه کارها که می کنند. یا این که تو هنوز جوانی، صحیح و سالم هستی، بگذار پیر بشوی، ناتوان بشوی، آن وقت توبه می کنی.

دوستی در راه خدا و مواظبت بر کار نیک

دو اسلحه قوی آخر که در روایت مروی از پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلم) ذکر شده و به کلی شیطان را نابود می کند، دو چیز است: یکی دوستی کردن در راه خدا و برای خدا و دیگر مواظبت کردن بر کار نیک:

ما کشته نفسیم و بس آوخ که برآید - از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم

این جهاد اکبر است؛ دوستی برای خدا نه برای نفس و هوا، مهمتر از جهاد با کفار و جهاد با دشمن واقعی و داخلی است. اگر این درست نشد، جهاد با کفار هم درست نمی شود بلکه گاهی همان هم به امر شیطان است.
حضرت سجاد (علیه السلام) در دعا عرض می کند: پروردگارا! به تو پناه می برم از این دشمن. ای صاحبخانه! این سگ دارد به من حمله می کند، تو به فریادم برس!(65).