فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

روزه و صدقه شیطان شکن

از جمله اسلحه ها چند چیز است که از خاتم الأنبیاء محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) روایت شده است(63).
روزه اگر موفق شوی، روی دشمنت را سیاه می کند. اگر پرده عقب رود، شیطان خود را ببینی رویش سیاه شده است، لیکن شیطان هم به این ضعیفی نیست که به سادگی رویش سیاه و کمرش شکسته گردد. مرد می خواهد که عمل را خالص انجام دهد و از حجابهای هفتگانه بگذراند و پشت ابلیس را به خاک بمالد.
دیگر صدقه است که می فرماید: پشت شیطان را می شکند، کمرش را خرد می کند. بلی اگر صدقه مقبوله باشد.

رؤیت مادر شیطانها

در انوار جزائری است که: در سال قحطی، در مسجدی، واعظی روی منبر بود و می گفت: کسی که بخواهد صدقه بدهد، هفتاد شیطان به دستش می چسبند و نمی گذارند صدقه بدهد. مؤمنی پای منبر این سخنان را شنید و تعجب کنان به رفقایش گفت: صدقه دادن که این چیزها را ندارد، اینک من مقداری گندم دارم می روم و برای فقرا به مسجد خواهم آورد و از جایش حرکت کرد. وقتی که به خانه رسید و زنش از قصدش آگاه شد، شروع به سرزنش او کرد که در این سال قحطی، رعایت زن و بچه و خودت را نمی کنی؟ شاید قحطی طولانی شد، آن وقت ما از گرسنگی بمیریم و چه و چه. خلاصه، به قدری او را وسوسه کرد که آن مرد مؤمن، دست خالی به مسجد نزد رفقا برگشت.
از او پرسیدند چه شد؟ دیدی هفتاد شیطانک به دستت چسبیدند و نگذاشتند. پاسخ داد: من شیطانها را ندیدم لیکن مادرشان را دیدم که نگذاشت.
خلاصه، مرد می خواهد در برابر شیاطین مقاومت کند. می بیند به زبان زن یا رفیق زن صفتی، مصلحت بینی می کند و نمی گذارد.

لزوم پرداختن صدقه نیکو

صدقه هم که می گویند، نه این است که در جیبش بگردد یک ریال و دو ریال پیدا کند و در آورد. خداوند متعال می فرماید:
هرگز به نیکی نمی رسید تا از آنچه دوست می دارید در راه خدا انفاق کنید(64).
تمکن و توانایی تو چه مقدار است. اگر توانایی داری، تا اسکناس پانصد و هزاری از جیب بیرون نیاوری، کمر شیطان شکسته نمی شود، آن هم به شرطی که با منت گذاشتن و اذیت کردن آن را باطل نکنی تا چه رسد به ریا و سمعه.