فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

حملات تدریجی و شدید شیطان

شیطان، اول سعی دارد مؤمن را در مکروهی بیندازد، سپس راه را برای ارتکاب گناه صغیره باز می کند. پس از آن اصرار بر صغیره و کوچک گرفتن آن - که خود کبیره ای است - برایش پیش می آورد(61). و آنگاه گناهان کبیره برایش عادی می گردد. سپس دستبرد به قلب و اصل ایمان شروع می شود. و خلاصه مؤمن را به وسوسه و شک می اندازد، بدون این که طرف بفهمد در چه دامی افتاده است.
اهل تقوایند که می توانند با اسلحه خود از شر شیطان محفوظ بمانند؛ اما اشخاص بی بند و بار کجا می توانند با این دشمن، مخاصمه و جدال نمایند.

وضو اسلحه برنده مؤمن

بسیاری از مستحبات در دفع دشمن، اسلحه مهمی به شمار می روند؛ مثلا وضو. از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) مروی است که: الوضوء سلاح المؤمن؛ وضو اسلحه مؤمن است. در برابر اوست؛ یعنی همیشه باید با وضو بود لذا مستحب است که انسان دائما با طهارت باشد.
از این بالاتر، اگر فاصله ای شد هر چند وضویش باطل نشده، مستحب است تجدید کند: الوضوء علی الوضوء نور علی نور(62). این نور در برابر ظلمت است.
هنگام خواب هم مستحب است با وضو بخوابی. با اسلحه بخواب که نور وضوی تو به اندازه خودش شیطان را در خواب از تو طرد می کند.

روزه و صدقه شیطان شکن

از جمله اسلحه ها چند چیز است که از خاتم الأنبیاء محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) روایت شده است(63).
روزه اگر موفق شوی، روی دشمنت را سیاه می کند. اگر پرده عقب رود، شیطان خود را ببینی رویش سیاه شده است، لیکن شیطان هم به این ضعیفی نیست که به سادگی رویش سیاه و کمرش شکسته گردد. مرد می خواهد که عمل را خالص انجام دهد و از حجابهای هفتگانه بگذراند و پشت ابلیس را به خاک بمالد.
دیگر صدقه است که می فرماید: پشت شیطان را می شکند، کمرش را خرد می کند. بلی اگر صدقه مقبوله باشد.