فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

لزوم مسلح شدن در برابر دشمن قوی و هوشیار

پس چه باید کرد؟ حالا که دشمن، قوی و هشیار و در کمین است تکلیف چیست؟
تکلیف این است که باید مسلح شد بلکه همیشه باید مسلح بود. دشمنی که مهیا و منتظر غافلگیر کردن تو است، تو هم باید هیچ وقت اسلحه را زمین نگذاری. اگر یک لحظه اسلحه را کنار گذاشتی، یا لحظه ای رو به او رفتی، کارت خراب است. تقوا اسلحه انسان است، آماده باش در برابر ابلیس.
بلکه انجام مستحبات به مقدار توانایی در دفع دشمن و آماده باشی اثر دارد و ترک مکروهات نیز. حتی ترک غفلات نیز در این مورد نهایت تأثیر را داراست.
اگر غفلتی از دشمن کند و نهی را مرتکب شود، به همان اندازه خود را به دهان اژدها نزدیک کرده و به شیطان مقرب شده و او هم پس از قرب تا دست از سر دوستش بردارد، هیهات است.

حملات تدریجی و شدید شیطان

شیطان، اول سعی دارد مؤمن را در مکروهی بیندازد، سپس راه را برای ارتکاب گناه صغیره باز می کند. پس از آن اصرار بر صغیره و کوچک گرفتن آن - که خود کبیره ای است - برایش پیش می آورد(61). و آنگاه گناهان کبیره برایش عادی می گردد. سپس دستبرد به قلب و اصل ایمان شروع می شود. و خلاصه مؤمن را به وسوسه و شک می اندازد، بدون این که طرف بفهمد در چه دامی افتاده است.
اهل تقوایند که می توانند با اسلحه خود از شر شیطان محفوظ بمانند؛ اما اشخاص بی بند و بار کجا می توانند با این دشمن، مخاصمه و جدال نمایند.

وضو اسلحه برنده مؤمن

بسیاری از مستحبات در دفع دشمن، اسلحه مهمی به شمار می روند؛ مثلا وضو. از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) مروی است که: الوضوء سلاح المؤمن؛ وضو اسلحه مؤمن است. در برابر اوست؛ یعنی همیشه باید با وضو بود لذا مستحب است که انسان دائما با طهارت باشد.
از این بالاتر، اگر فاصله ای شد هر چند وضویش باطل نشده، مستحب است تجدید کند: الوضوء علی الوضوء نور علی نور(62). این نور در برابر ظلمت است.
هنگام خواب هم مستحب است با وضو بخوابی. با اسلحه بخواب که نور وضوی تو به اندازه خودش شیطان را در خواب از تو طرد می کند.