فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

لقمه حرام کدام است؟

یک مرتبه حرمت این است که از راه حرام به دست آمده باشد؛ مثلا نانی که به دستش آمده از پولی است در معامله ای که تدلیس کرده، غش نموده، معامله ربایی بوده، یا راههای حرام دیگری که تصرفش بدون اجازه صاحبش و شرع مقدس بوده است.
مرتبه دیگر از حرمت، میته است. آنچه مردار به آن گفته شود؛ خواه حیوان حلال گوشت، خودش بمیرد یا تذکیه شرعی نشود؛ مثلا عمدا بسم الله را نگفته باشند.
خداوند می فرماید: و نخورید از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است(55).
یا مثلا مرغی را سر بریده اند در حالی که عمدا بسم الله نگفته اند، این مردار است و شیطانی، اگر از گلویت پایین رفت، بذر شیطان است.

استفاده معنای عام از آیه

سید بن طاووس علیه الرحمه آیه شریفه را تعمیم داده است. هر چند مورد آیه گوشت است از حیوان حلال گوشت لیکن سید معنای عامی از آن استفاده کرده که اگر کسی رعایت کند بسیار خوب است. می فرماید: از هر خوراکی که تدارک شود و نام خدا بر آن برده نشود من نمی خورم. نان که نانوا هنگام پختن، اسم خدا را نبرده چطور مؤمن از آن بخورد؟!.

تنور نانوایی و نغمه شیطانی

عجب دوره ای بوده و چه دوره ای هست؟! سید زنده شود و ببیند. سابق بنده یادم می آید که نانواها کسی را می آوردند نزد تنور، حدیث کساء بخواند. دعا بخواند. برای برکت و... حالا هم باید با موسیقی و لغو، نان پخته شود: ...انا لله انا الیه راجعون(56). نان را با یاد شیطان می پزند و همین لقمه کذایی که اثر وضعی اش را دارد، من و شما می خوریم.