فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

الهام ملائکه

هرچه شیطان وسوسه کند، ملک هم در مقابلش الهام به خیر می کند. شیطان می گوید: به مسجد نرو!.
ملک می گوید برو!.
شیطان می گوید: فلان حرام را مرتکب شو و بعد توبه کن.
ملک می گوید: نکن! شاید مردی. شاید موفق به توبه نشدی و بر فرض که توبه کردی، از کجا که توبه مقبوله از تو سر زند و آمرزیده شوی؟!.
به دل خود رجوع کن. در هر پیشامدی - چه خیر و چه شر - نوعا دو دل هستی. هرکس چنانچه در وجودش، شیطان به شر ترغیب می کند و ملک نیز او را می ترساند و هرچه او را ابلیس بر ترکش وا می دارد، ملک او را به انجام دادنش، ترغیب می نماید.
منتها ای انسان! تو بر سر دو راهی هستی؛ نفس را بگیری، دنبال هوا و هوس بروی یا از عقل و روح و ملک پیروی کنی. دستگاه را پروردگار عالم منظم و از روی عدالت آفریده است لیکن انسان خودش به خود ظلم می کند؛ چنانچه در قرآن مجید صریحا می فرماید:
خدا به ایشان ستم روا نداشته لیکن این مردمند که (به خودشان) ستم می کنند(33).

باز بودن باب توبه

علاوه بر این، ندا رسید که ای آدم! اگر ابلیس را بر اولاد تو چیره کردیم و تا قیامت مهلتش دادیم، در عوض باب توبه را هم برای اولاد تو باز گذاردیم.
خوب، حالا گول شیطان را خوردی، مانند جدت آدم برگرد و توبه کن، به درگاه الهی تضرع کن تا مثل آدم که پس از توبه مقامش بالاتر رفت و به درجه اصطفا رسید(34)، تو هم به درجه توابین برسی که محبوب خدا گردی(35).

سعه رحمت تا لحظه واپسین

برای همه امتها باب توبه باز بود لیکن شرایط سختی داشت تا پذیرفته گردد؛ اما به برکت وجود مقدس خاتم الأنبیاء محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) به امتش - که امت مرحومه اند - توسعه بیشتری داده شد، چون پیغمبرشان رحمةللعالمین است و از شعبه های رحمت، توسعه باب توبه است.
بنابر خبری که در بحارالأنوار است، پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود:
هرکس یک سال پیش از مردنش توبه کند، خدا او را می آمرزد. بعد فرمود: یک سال زیاد است. اگر کسی یک ماه پیش از مردنش توبه کند. سپس فرمود: یک ماه هم زیاد است. کسی که یک روز پیش از مردنش توبه کند، آمرزیده است. بعد فرمود: یک روز هم زیاد است، پیش از آن که مرگ را به چشم ببیند، برزخ را ببیند، عزرائیل را ببیند(36).
خلاصه اگر پیش از لحظه آخر، پشیمان شود، خدا او را می آمرزد.
عمده، حال دل است. دل با خدا باشد و برود. عجب دستگاهی است! آیا رحمت از این دامنه دارتر می شود؟ در برابر وساوس شیاطین ببینید خدا چه رحمتی قرار داده است!.