فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

فرار شیطان از دل مؤمن

در تفاسیر، خصوصا در مجمع البیان این روایت شریف را از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) نقل کرده اند که: شیطان دائما مراقب دل مؤمن (و این آدم) است. اگر دید به یاد خداست فرار می کند(15).
بالأخره تا نفس آخر، دست از سر آدم بر نمی دارد. این است که قرآن مجید هم نسبت به این موضوع نهایت اهمیت را داده است و با انسان پیمان بسته که پیروی شیطان ننماید و صریحا او را دشمن آشکاری برایش معرفی می فرماید(16)؛ یعنی ای بشر!
با دشمن خودت دوستی نکن. از دشمن سرسخت پیروی منما!

شیطان چیست و چرا آفریده شد؟

دو موضوع است که کم و بیش از آن سؤال می شود؛ یکی این که شیطان کیست و چیست؟ و حکمت در خلقتش چیست و برای چه آفریده شده؟
سؤال دوم: راه چاره از دست شیطان و وساوس آن کدام است؟
هر کدام از این دو بحث، دامنه دار است و مخصوصا پاسخهای علمی که داده شده برای عموم نافع نیست؛ بنابراین، چون تطویل فایده ندارد به طور اجمال، پاسخ هر یک داده می شود.

شیطان شناسی به چه درد می خورد؟

به قول یکی از محققین اگر مخبر صادق به تو خبر داد که امشب یک عده دزد مسلح در کمین هستند که به خانه ات بریزند و اموالت را ببرند و خود و عائله ات را بکشند، اگر شخص عاقلی باشی و می روی یاورانی پیدا می کنی. درها را محکم می بندی. راههایی را که از آن ممکن است بیایند سد می کنی، سنگر بندی می نمایی.
اگر عقل نداشته باشی، می پرسی این دزدها اهل کجایند؟ لباسشان چگونه است؟ چه شکلی هستند؟ پیرند یا جوان؟ لر هستند یا ترک...؟ تا از این موضوعات سر در بیاوری، وقت گذشته است و آنها کار خودشان را کرده اند.
آنچه بر تو لازم است راه فرار از شیطان است. حالا کیفیت خلقتش را بدانی، بفهمی چگونه وسوسه می کند یا نفهمی، از راز آفرینش او سر درآوری یا سر در نیاوری، به این چیزها چکار داری؟ کار اصلی تو باید همان باشد.
پس از این که مخبر صادق خبر داد که دشمن سرسخت، ابلیس در کمین است، راه نجات را از دست مده و وقت را تلف نکن. بالأخره چون زیاد سؤال می شود، پاسخی به نحو اجمال عرض می شود.