فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

53 - دعای آن حضرت در فروتنی

فالهکم اله واحد فله اسلموا و بشر المخبتین(209).
خدای شما خدایی است یکتا به او اسلام بیاورید و به صاحبان تواضع بشارت دهید.
مولای و ارحمنی اذا انقطع من الدنیا اثری و امحی من المخلوقین ذکری و کنت من المنسیین کمن قدنسی(210).
ای مولای من! چون نشان من از دنیا بریده شود و یادم در میان آفریدگان زائل گردد، و مانند کسی که فراموش شده در زمره و گروه فراموش شدگان باشم، بر من رحم کن!
مولای و ارحمنی عند تغیر صورتی و حالی اذا بلی جسمی و تفرقت اعضایی و تقطعت اوصالی یا غفلتی عما یراد بی(211).
مولای من! وقتی که صورت و حالم دگرگون شود. آنگاه که بدنم بپوسد و اعضایم از هم بپاشند و پیوندهایم بگسلد، بر من ترحم فرما دریغا بر بی خبری من از آنچه برای من در پیش است.

فروتنی

زهری با حالی محزون و اندوهناک خدمت علی بن الحسین (علیه السلام) رسید. آن جناب سبب اندوهش را سوال کرد. گفت غصه هایی بر دلم از دست عده ای هست که به آنها خوبی می کنم ولی آنها نسبت به من حسد می ورزند حضرت به او دستور داد راجع به حفظ زبان تا اینکه فرمود: لازم است بر تو که مسلمین را همانند خانواده خود فرض کنی. کسی که از تو بزرگتر است پدر و کسی که کوچکتر است فرزند و آنکه هم سن تو است برادر خویش محسوب نمایی. در این صورت آیا کسی به ضرر چنین اشخاصی از بستگان خود حاضر است؟ اگر شیطان ترا وسوسه کرد فکر کن از یک مسلمان بهتری در چنین موقعی اگر او بزرگتر است با خود بگو چگونه من بهترم با اینکه او سبقت ایمان بر من دارد و در ایمان جلوتر است و عمل نیک بیش از من دارد. چنانچه کوچکتر بود بگو من از او بیشتر گناه دارم و در گناهکاری بر او پیشی گرفته ام، پس از من بهتر است و اگر هم سن با تو بود می گویی من به گناهکاری خود یقین دارم و در معصیت او شک، پس او بهتر است چون من یقینا گناهکارم و او را نمی دانم، اگر دیدی ترا احترام و تعظیم می کنند باز خود را مستحق این احترام نمودن جزء وظایف و کارهای پسندیده است، هر گاه از آنها گرفتگی و بی اعتنایی دیدی بگو این به واسطه گناهی است که از من صادر شده. اگر این دستورات را مراعات کنی دوستان تو زیاد می شوند و دشمنانت کم از خوبی آنها شاد خواهی شد و از بدی ایشان متاثر نمی شوی(212).

54 - دعای آن حضرت در طلب رفع اندوهها

و لا تایئسوا من روح الله انه لا یایئس من روح الله الا القوم الکافرون(213).
و از رحمت بی انتهای خدا ناامید مباشید که هرگز جز کافر هیچکس از رحمت خدا ناامید نیست.
یا فارج الهم ، و کاشف الغم یا رحمن الدنیا و الاخرة و رحیمهما صل علی محمد و آل محمد و افرج همی و اکشف غمی(214).
ای بردارنده غم و دور کننده اندوه، ای بی اندازه بخشاینده در دنیا و آخرت و بسیار مهربان در آن دو سرا، بر محمد درود فرست و غم مرا بردار و اندوهم را دور ساز.
یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، اعصمنی و طهرنی و اذهب ببلیتی(215).
ای یگانه!ای مقصود! در حوائج و خواسته ها ای نزائیده (مانندی نداری که برای او باشی) و زائیده نشده و کسی همتای او نبوده مرا نگهدار، پاک گردان و غم و اندوهم را دور کن.