فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

پاداش دعا کردن برای دیگران

عبدالله بن سنان گوید در کنار کعبه بر بلندی صفا عبور می کردم ، ناگهان عبدالله بن جندب را که پیری بر او چیره گشته بود، دیدم. شنیدم که مکرر برای دیگران دعا می کند و نام آنها را به زبان می راند و از خداوند می خواهد که آنها را بیامرزد، آنقدر برای افراد دعا کرد، که نتوانستم تعداد آنها را بشمارم، و شماره آنها را نگهدارم.
وقتی که از دعا فارغ شد، به حضورش رفتم و عرض کردم : هیچ جا و موردی را ندیدم نیکوتر از این مورد که شما با آن حال به دعا مشغول بودید، ولی یک موضوع مرا آزرد. گفت: چه موضوعی؟ گفتم: تو برای بسیاری از برادران دینی دعا کردی ولی نشیندم حتی یکبار برای خود دعا کنی؟
گفت: ای عبدالله از مولایم امام صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود: کسی که در غیاب مومنی، برای او دعا کند، از فراز آسمان ندا داده می شود: ای دعا کننده برای تو است آنچه برای برادر مومنت از خدا خواستی، و برای توست، صد هزار برابر آن.
و من دوست ندارم که ضمانت صد هزار برابر را ترک کنم و یک دعا برای خود نمایم که معلوم نیست به استجابت برسد یا نه(207).

عشق به خدا

زهری دانشمند معروف زمان امام سجاد (علیه السلام) گوید:
امام سجاد (علیه السلام) می فرمود: اگر همه مردم و جنبندگان بین مغرب و مشرق بمیرند، وحشت نمی کنم در صورتیکه قرآن با من باشد. وقتی که آن حضرت سوره حمد را می خواند و به آیه مالک یوم الدین (خداوند صاحب اختیار کامل روز قیامت است) می رسید، این آیه را آنقدر تکرار می کرد که نزدیک بود از هوش برود و دار دنیا را وداع کند(208).

53 - دعای آن حضرت در فروتنی

فالهکم اله واحد فله اسلموا و بشر المخبتین(209).
خدای شما خدایی است یکتا به او اسلام بیاورید و به صاحبان تواضع بشارت دهید.
مولای و ارحمنی اذا انقطع من الدنیا اثری و امحی من المخلوقین ذکری و کنت من المنسیین کمن قدنسی(210).
ای مولای من! چون نشان من از دنیا بریده شود و یادم در میان آفریدگان زائل گردد، و مانند کسی که فراموش شده در زمره و گروه فراموش شدگان باشم، بر من رحم کن!
مولای و ارحمنی عند تغیر صورتی و حالی اذا بلی جسمی و تفرقت اعضایی و تقطعت اوصالی یا غفلتی عما یراد بی(211).
مولای من! وقتی که صورت و حالم دگرگون شود. آنگاه که بدنم بپوسد و اعضایم از هم بپاشند و پیوندهایم بگسلد، بر من ترحم فرما دریغا بر بی خبری من از آنچه برای من در پیش است.