فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

52 - دعای آن حضرت در پافشاری در خواهش از خدا

یسبح لله ما فی السموات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم (204).
هر چه در زمین و آسمان هاست همه به تسبیح و ستایش خدا که پادشاهی منزه و پاک و مقتدر و داناست مشغولند.
الهی اسئلک بحقک الواجب علی جمیع خلقک و باسمک العظیم الذی امرت رسولک ان یسبحک به و بجبلال و جهک الکریم ، الذی لایبلی و لا یتغیر و لا یحول و لا یفنی ان تصلی علی محمد و ال محمد و ان تغنینی عن کل شی ء بعبادتک(205).
خداوندا از تو، به حقی که بر همه مخلوقات داری و به نام عظیمت که به پیامبرت فرمان دادی که تو را به آن تسبیح کند و به بزرگی ذات کریمت که فرسایش ندارد و دگرگون نمی گردد و تغییر حال نمی دهد و فناپذیر نیست مسئلت دارم که بر محمد و آلش درود فرستی و مرا با عبادت خود از هر چیز بی نیاز کنی.
و ان تسلی نفسی عن الدنیا بمخافتک و ان تثنینی بالکثیر من کرامتک برحمتک(206).
و با ترس خود قلبم را از اندوه دنیا تسلیت دهی و به رحمتت با دست پر از کرامت های فراوانت بازم گردانی.

پاداش دعا کردن برای دیگران

عبدالله بن سنان گوید در کنار کعبه بر بلندی صفا عبور می کردم ، ناگهان عبدالله بن جندب را که پیری بر او چیره گشته بود، دیدم. شنیدم که مکرر برای دیگران دعا می کند و نام آنها را به زبان می راند و از خداوند می خواهد که آنها را بیامرزد، آنقدر برای افراد دعا کرد، که نتوانستم تعداد آنها را بشمارم، و شماره آنها را نگهدارم.
وقتی که از دعا فارغ شد، به حضورش رفتم و عرض کردم : هیچ جا و موردی را ندیدم نیکوتر از این مورد که شما با آن حال به دعا مشغول بودید، ولی یک موضوع مرا آزرد. گفت: چه موضوعی؟ گفتم: تو برای بسیاری از برادران دینی دعا کردی ولی نشیندم حتی یکبار برای خود دعا کنی؟
گفت: ای عبدالله از مولایم امام صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود: کسی که در غیاب مومنی، برای او دعا کند، از فراز آسمان ندا داده می شود: ای دعا کننده برای تو است آنچه برای برادر مومنت از خدا خواستی، و برای توست، صد هزار برابر آن.
و من دوست ندارم که ضمانت صد هزار برابر را ترک کنم و یک دعا برای خود نمایم که معلوم نیست به استجابت برسد یا نه(207).

عشق به خدا

زهری دانشمند معروف زمان امام سجاد (علیه السلام) گوید:
امام سجاد (علیه السلام) می فرمود: اگر همه مردم و جنبندگان بین مغرب و مشرق بمیرند، وحشت نمی کنم در صورتیکه قرآن با من باشد. وقتی که آن حضرت سوره حمد را می خواند و به آیه مالک یوم الدین (خداوند صاحب اختیار کامل روز قیامت است) می رسید، این آیه را آنقدر تکرار می کرد که نزدیک بود از هوش برود و دار دنیا را وداع کند(208).