فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

44 - دعای آن حضرت برای فرا رسیدن ماه رمضان

فمن شهد منکم الشهر فلیصمه (174).
پس هر که در یابد ماه رمضان را باید روزه بگیرد.
اللهم صل علی محمد و اله و قفنا فیه علی مواقیت الصلوات الخمس بحدودها التی حددت و فروضها التی فرضت و وظائفها التی وظفت و اوقاتها التی وقت(175).
بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست و ما را در این ماه بر اوقات نمازهای پنجگانه با حدود و احکامش که مقرر نموده ای، و واجباتش که واجب کرده ای و شروط و اوقاتش که شرط و تعیین گردانیده ای آگاه فرما.
اللهم اشحنه بعبادتنا ایاک و زین اوقاته بطاعتنالک و اعنا فی نهاره علی صیامه و فی لیله علی الصلوة و التضرع الیک و الخشوع لک و الذلة بین یدیک حتی لا یشهد نهاره علینا بغفلة و لا لیله بتفریط(176).
بار خدایا ماه رمضان را از عبادت و پرستش ما سرشار ساز و اوقات آنرا به طاعت و فرمانبری از تو زینت ده و ما را در روزش بروزه داشتن و در شبش به نماز و زاری بسوی تو و فروتنی برای تو و خواری در برابر تو یاری فرما تا روزش بر ما به غفلت و بی خبری و شبش بتقصیر و کوتاهی گواهی ندهد.

شناخت ماه رمضان

از پیغمبر (ص) رسیده: رمضان نامیده شده برای آنکه یرمض الذنوب است، یعنی گناهان را می سوزاند (می آمرزد).
سعید ابن سالم گفته: نزد حضرت باقر (علیه السلام) بودیم و از رمضان سخن می گفتیم حضرت فرمود: نگویید این رمضان و نگویید رمضان رفت و رمضان آمد زیرا رمضان نامی از نامهای خدای تعالی است نمی آید و نمی رود، آنکه می آید و می رود، زائل و نیست شونده است، بلکه بگویید شهر رمضان (ماه رمضان)(177).

45 - دعای آن حضرت در وداع ماه مبارک رمضان

یا ایها الذین امنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون(178).
ای اهل ایمان روزه بر شما نوشته شد چنانکه بر کسانیکه قبل از شما بودند واجب شده بود تا شما پرهیزکار شوید.
السلام علیک من مجاور رقت فیه القلوب و قلت فیه الذنوب(179).
درود بر تو همسایه ای که دلها نزد تو نرم شد و گناهان در تو نقصان گرفت.
السلام علیک من الیف انس مقبلا فسره و اوحش منقضیا فمض (180).
درود بر تو ای همدمی که چون روکنی ما را مونس شاد کننده ای و چون سپری شوی وحشت آور و دردناکی.