فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

سپاس امام سجاد (علیه السلام)

امام سجاد (علیه السلام) برای انجام مناسک حج بیست مرتبه با شترش از مدینه به مکه رفت. در این بیست بار حتی یک بار تازیانه به شتر نزد. و به نقل دیگر تازیانه را بلند می کرد و اشاره می نمود و می فرمود: ترس از قصاص دارم(150).
و بعضی نقل می کنند: آن حضرت وصیت کرد وقتی که آن شتر مرد او را دفن کنند که درندگان آنرا ندرند، چرا که خدمت کرده است.

38 - دعای آن حضرت در عذر خواستن

و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم و دود(151).
از پروردگار خور آمرزش طلبید و به سوی او باز گردید، که پروردگارم مهربان و دوستدار (بندگان توبه کار) است.
اللهم انی اعتذر الیک مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصره، و من معروف اسدی الی فلم اشکره(152)....
بار خدایا به پیشگاهت عذر می خواهم در حق ستم دیده ای که در حضور من بر او ستم رفته و من یاریش ننمودم و از احسانی که در حقم شده و شکرش را بجا نیاورده ام...
فصل علی محمد و اله و اجعل ندامتی علی ما وقعت فیه من الزلات و عزمی علی ترک ما یعرض لی من السیئات، توبه توجب لی محبتک یا محمد التوابین(153).
پس بر محمد و آل او درود فرست و پشیمانیم را از لغزشهایی که به آن گرفتار شدم، و قصدم را بر بجا نیاوردن گناهانی که بمن رو می آورد، توبه ای قرار ده که برای من دوستی تو شود، ای دوستدار توبه کنندگان.

امام سجاد (علیه السلام) و یاران

ابن ابی مریم گفت: حضرت باقر (علیه السلام) فرمود: پدرم امام سجاد (علیه السلام) با اصحاب خود نشسته بود. رو به آنها کرده فرمود کدامیک از شما حاضرید آتش گداخته را در کف دست بگیرید تا خاموش شود؟ همه خود را از این عمل عاجز دیدند، سر به زیر افکنده چیزی نگفتند.
من عرض کردم پدر جان اجازه می دهی این کار را بکنم؟ فرمودند: نه پسر جان تو از منی و من از تو هستم. منظورم اینها بودند پس از آن سه مرتبه فرمایش خود را تکرار کرد. هیچکدام سخن نگفتند. آنگاه فرمود: چقدر زیادند اهل گفتار و کم هستند اهل عمل، با اینکه کار آسان و ساده ای بود. ما می شناسیم کسانی را که هم اهل عمل و هم گفتارند. این حرف از نظر ندانستن نبود بلکه خواستیم بدانید و امتحان داده باشید. حضرت باقر(ع) فرمود: بخدا سوگند در این موقع مشاهده کردم چنان غرق در حیا و خجالت شده بودند که گویا زمین آنها را بسوی خود می کشید. بعضی از آن ها را دیدم که عرق از صورتشان جاری بود ولی چشمشان را از زمین بلند نمی کردند. همینکه پدرم شرمندگی آنها را مشاهده کرد، فرمود: خداوند شما را بیامرزد، من جز نیکی نظری نداشتم بهشت دارای درجاتی است درجه ای متعلق به اهل عمل است که مربوط به دیگران نیست. آن وقت مشاهده کردم مثل اینکه از زیر باری گران و سنگین و ریسمانهایی محکم خارج شدند(154).