فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

34 - دعای آن حضرت هنگامی که گرفتار می شد

یا ایها الذین امنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا(135).
ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را بسیار یاد کنید.
اللهم لک الحمد علی سترک بعد علمک و معافاتک بعد خبرک فکلنا قد اقترف العائبه فلم تشهره و ارتکب الفاحشه فلم تفضحه و تستر بالمساوی فلم تدلل علیه(136).
خداوندا سپاس تو را که، می دانی و پرده می پوشی و آگاهی و در می گذری، زیرا هر کدام از ما به ارتکاب زشتیها برخاسته و رسوایش ننمودی و به اعمال ناروا دست زده، او را مفتضح نکردی و در پنهانی بدی ها مرتکب شده و تو سرش را فاش ننمودی.
و قرب الوقت فیه و لا تسمنا الغفله عنک انا الیک راغبون و من الذنوب تائبون(137).
و زمان پیمودن راه توبه را نزدیک گرادن و ما را گرفتار غفلت از خود مکن چون ما بسوی تو مایل (امیدوار به عفو و گذشت تو) و از گناهان توبه کننده ایم.

امام سجاد (علیه السلام) و مرد یاوه گو

امام صادق (علیه السلام) فرمود: در مدینه مردی (بطال) یاوه گو بود و مردم با حرکات خنده آور خود می خنداند (همه او را به عنوان یک دلقک می شناختند). روزی از کنار امام سجاد (علیه السلام) رد شد و گفت: این مرد (اشاره به امام) مرا خسته کرده هر کار می کنم نمی خندد سرانجام از آخرین تیری که در ترکش داشت استفاده کرده تا آن حضرت را بخنداند و آن این بود که: روزی امام سجاد (علیه السلام) را دید که همراه دو غلامش به جایی می رود، پرید و عبای آن حضرت را از دوشش گرفت و فرار کرد، امام سجاد (علیه السلام) اصلا به او اعتنا نکرد، دیگران او را دنبال کرده و عبا را از او گرفتند و به حضور حضرت آوردند.
امام سجاد (علیه السلام) فرمود: این چه کسی بود، گفتند: این مردی دلقک و یاوه سراست که مردم مدینه را با یاوه گویی های خود می خنداند، امام سجاد(علیه السلام) فرمود: به او بگویید: ان الله یوما یخسر فیه المبطلون، برای خدا، روزی (روز قیامت) وجود دارد که در آن روز باطل گویان و یاوه سرایان در خسران و زیان می باشند(138).

35 - دعای آن حضرت در مقام رضا ( زمانی که به دنیاداران نظر می کرد)

و لو انهم رضوا ماءاتاهم الله و رسوله و قالوا حسبناالله سیوتینا الله من فضله و رسوله انا الی الله راغبون(139).
(در حالی که) اگر به آنچه خدا و پیامبرش به آنان داده راضی باشند، و بگویند: خداوند برای ما کافی است و بزودی خدا و رسولش از فضل خود به ما می بخشند. ما تنها رضای او را می طلبیم. (برای آنها بهتر است).
امام سجاد (علیه السلام) فرمود: صبر و رضا از خدای متعال سر طاعت خدا است هر کس صبر کند و از خدا راضی شود. در آنچه برای او مقدر کرده است خواه آن تقدیر موافق با میل او باشد و یا مخالف میل او و مسلم آنچه خدا مقدر کرده خیر این انسان در آن است(140).
الحمدلله رضی بحکم الله شهدت ان الله قسم معایش عباده بالعدل و اخذ علی جمیع خلقه بالفضل(141).
سپاس خدا را برای رضا و خوشنودی به قضا و قدرش (در آنچه خواسته) گواهی می دهم که خدا معیشتها را و چیزهایی که زندگی بندگانش به آنها وابسته است به عدل و درستی (بی افراط و تفریط) قسمت نموده و با همه آفریدگانش با فضل و احسان رفتار نمود.
اللهم صل علی محمد و اله و لا تفتنی بما اعطیتهم و لا تفتنهم بما منعتنی فاحسد خلقک و اغمط حکمک(142).
بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست و مرا بر اثر آنچه (دارایی که) به ایشان ثروتمدان داده ای پریشان مگرادن که بر آفریدگانت رشک برده و قضا و قدر ترا خوار شماره و آنانرا بر اثر آنچه (کالای دنیا که) از من باز داشته ای گرفتار مکن (به اینکه کبر و سرفرازی نموده مرا پست بینند و از اینرو گناهکار شوند).