فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

خیر و نیکی

زید فرزند دلاور امام سجاد (علیه السلام) گفت از پدرم پرسیدم، چرا پیامبر اسلام (ص) در شب معراج در مورد تخفیف نماز ( از پنجاه نماز به پنج نماز) از خداوند تقاضا نکرد، تا اینکه حضرت موسی (علیه السلام) از پیامبر اسلام (ص) خواست که این تقاضا را بکند، آنگاه پیامبر(ص) از خداوند تقاضای تخفیف نماز کرد؟ امام سجاد(ع) در پاسخ فرمود: پسرم رسول خدا(ص) بعد از آنکه خداوند امری کرد چیزی از خدا نمی پرسد ( در نهایت تسلیم محض امر خدا است) ولی چون حضرت موسی (علیه السلام) از آن حضرت خواست تا تقاضای تخفیف نماز از خدا کند، پیامبر اسلام (ص) روا ندانست که تقاضا و شفاعت موسی(ع) را در مورد امت اسلام رد کند و همان تقاضا را از درگاه خداوند نمود و خداوند پنجاه نماز را به نمازهای پنج گانه (شبانه روز) تخفیف داد.
زید گوید: به پدرم عرض کردم: چرا در مورد پنج نماز تقاضای تخفیف نکرد با اینکه حضرت موسی (علیه السلام) تخفیف در مورد نماز پنجگانه را نیز از پیامبر(ص) خواسته بود؟ امام سجاد (علیه السلام) فرمود: پیامبر(ص) از خداوند خواست که همان پاداش انجام پنجاه نماز به انجام دهنده پنج نماز بدهد و خدواند می خواست پیامبر (ص) را اجابت فرماید، چنانکه در قرآن می فرماید: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها(133)، کسی که یک کار نیک انجام دهد برای او ده برابر آن پاداش هست.
آیا توجه نداری که وقتی پیامبر (ص) از معراج به زمین بازگشت، جبرئیل بر او وارد شد و عرض کرد: خداوند متعال بر تو سلام می رساند و می فرماید: نمازهای پنج گانه به جای نمازهای پنجاه گانه و نیز در آیه 29 سوره ق می فرماید: ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبید. سخن من تغییر پذیر نیست، و من هرگز به بندگان ستم نمی کنم(134).

34 - دعای آن حضرت هنگامی که گرفتار می شد

یا ایها الذین امنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا(135).
ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را بسیار یاد کنید.
اللهم لک الحمد علی سترک بعد علمک و معافاتک بعد خبرک فکلنا قد اقترف العائبه فلم تشهره و ارتکب الفاحشه فلم تفضحه و تستر بالمساوی فلم تدلل علیه(136).
خداوندا سپاس تو را که، می دانی و پرده می پوشی و آگاهی و در می گذری، زیرا هر کدام از ما به ارتکاب زشتیها برخاسته و رسوایش ننمودی و به اعمال ناروا دست زده، او را مفتضح نکردی و در پنهانی بدی ها مرتکب شده و تو سرش را فاش ننمودی.
و قرب الوقت فیه و لا تسمنا الغفله عنک انا الیک راغبون و من الذنوب تائبون(137).
و زمان پیمودن راه توبه را نزدیک گرادن و ما را گرفتار غفلت از خود مکن چون ما بسوی تو مایل (امیدوار به عفو و گذشت تو) و از گناهان توبه کننده ایم.

امام سجاد (علیه السلام) و مرد یاوه گو

امام صادق (علیه السلام) فرمود: در مدینه مردی (بطال) یاوه گو بود و مردم با حرکات خنده آور خود می خنداند (همه او را به عنوان یک دلقک می شناختند). روزی از کنار امام سجاد (علیه السلام) رد شد و گفت: این مرد (اشاره به امام) مرا خسته کرده هر کار می کنم نمی خندد سرانجام از آخرین تیری که در ترکش داشت استفاده کرده تا آن حضرت را بخنداند و آن این بود که: روزی امام سجاد (علیه السلام) را دید که همراه دو غلامش به جایی می رود، پرید و عبای آن حضرت را از دوشش گرفت و فرار کرد، امام سجاد (علیه السلام) اصلا به او اعتنا نکرد، دیگران او را دنبال کرده و عبا را از او گرفتند و به حضور حضرت آوردند.
امام سجاد (علیه السلام) فرمود: این چه کسی بود، گفتند: این مردی دلقک و یاوه سراست که مردم مدینه را با یاوه گویی های خود می خنداند، امام سجاد(علیه السلام) فرمود: به او بگویید: ان الله یوما یخسر فیه المبطلون، برای خدا، روزی (روز قیامت) وجود دارد که در آن روز باطل گویان و یاوه سرایان در خسران و زیان می باشند(138).