فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

نماز شب

امام زین العابدین (علیه السلام) فرمود: هرگز ندیدم که نماز شب و تهجد عمه ام زینب (س) ترک شود حتی شب یازدهم محرم (و بعد از آن همه خستگی ها و داغ ها و رنجها) و شبهای بعد در طول اسارت از کربلا تا کوفه و شام!
فقط یک شب دیدم عمه ام در حالت نشسته به نماز شب مشغول است گفتم: عمه جان! نماز شب در حالت ایستاده دارای فضیلت بیشتری است. در پاسخ فرمودند: می دانم، اما سه روز است که چون سهم آذوقه و غذا و آبی که به ما داده اند برای بچه ها کم بود، من سهم خود را نیز بین بچه ها تقسیم کرده ام و اینک دیگر قوت و رمقی برایم نمانده تا نماز شب را ایستاده به جای آورم!(129)

33 - دعای آن حضرت برای درخواست خیر و نیکی

اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون(130).
چنین بندگانی (ایمان آورندگان به خدا) به تعجیل می کنند و اینان هستند که به کارهای نیکو سبقت می جویند.
اللهم انی استخیرک بعلمک فصل علی محمد و اله و اقض لی بالخیرة(131).
بار خدایا من به داناییت که به همه چیز آگاهی از تو خیر و نیکی درخواست می نمایم، پس بر محمد و آل محمد درود فرست و خیر و نیکی را برایم مقدر فرما.
و اختم لنا بالتی هی احمد عاقبة و اکرم مصیرا انک تفید الکریمة، و تعطی الجسیمة و تفعل ما ترید و انت علی کل شی قدیر(132).
و کار ما را به راهی که پایانش پسندیده تر، و مرجع و بازگشتش گرامی تر است به پایان رسان، زیرا تو چیز نیکو عطا می کنی و نعمت بزرگ می بخشی و آنچه می خواهی بجا آوری و تو به هر چیز توانایی.

خیر و نیکی

زید فرزند دلاور امام سجاد (علیه السلام) گفت از پدرم پرسیدم، چرا پیامبر اسلام (ص) در شب معراج در مورد تخفیف نماز ( از پنجاه نماز به پنج نماز) از خداوند تقاضا نکرد، تا اینکه حضرت موسی (علیه السلام) از پیامبر اسلام (ص) خواست که این تقاضا را بکند، آنگاه پیامبر(ص) از خداوند تقاضای تخفیف نماز کرد؟ امام سجاد(ع) در پاسخ فرمود: پسرم رسول خدا(ص) بعد از آنکه خداوند امری کرد چیزی از خدا نمی پرسد ( در نهایت تسلیم محض امر خدا است) ولی چون حضرت موسی (علیه السلام) از آن حضرت خواست تا تقاضای تخفیف نماز از خدا کند، پیامبر اسلام (ص) روا ندانست که تقاضا و شفاعت موسی(ع) را در مورد امت اسلام رد کند و همان تقاضا را از درگاه خداوند نمود و خداوند پنجاه نماز را به نمازهای پنج گانه (شبانه روز) تخفیف داد.
زید گوید: به پدرم عرض کردم: چرا در مورد پنج نماز تقاضای تخفیف نکرد با اینکه حضرت موسی (علیه السلام) تخفیف در مورد نماز پنجگانه را نیز از پیامبر(ص) خواسته بود؟ امام سجاد (علیه السلام) فرمود: پیامبر(ص) از خداوند خواست که همان پاداش انجام پنجاه نماز به انجام دهنده پنج نماز بدهد و خدواند می خواست پیامبر (ص) را اجابت فرماید، چنانکه در قرآن می فرماید: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها(133)، کسی که یک کار نیک انجام دهد برای او ده برابر آن پاداش هست.
آیا توجه نداری که وقتی پیامبر (ص) از معراج به زمین بازگشت، جبرئیل بر او وارد شد و عرض کرد: خداوند متعال بر تو سلام می رساند و می فرماید: نمازهای پنج گانه به جای نمازهای پنجاه گانه و نیز در آیه 29 سوره ق می فرماید: ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبید. سخن من تغییر پذیر نیست، و من هرگز به بندگان ستم نمی کنم(134).