فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

32 - دعای آن حضرت پس از فراغ از نماز شب

و من الیل فتهجد به نافلة لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمود(126).
و پاسی از شب را بیدار و متهجد باش و نماز شب که خاص تست بجای آر باشد که خدایت به مقام محمود(شفاعت ) مبعوث گرداند.
اللهم انک امرتنی فترکت و نهیتنی فرکبت و سول لی الخطاء خاطر السوء ففرطت(127).
بار خدایا تو مرا (به کار نیک ) فرمان دادی (فرمانت را) بجا نیاوردم و مرا (از کار زشت ) نهی کرده و بازداشتی من (آنرا) بجا آوردم و اندیشه بد، خطا و نادرستی را برای من آراست پس (در انجام فرمانت) تقصیر و کوتاهی کردم.
اللهم صل علی محمد و اله و اجرنی منها بفضل رحمتک و اقلنی عثرانی بحسن اقالتک و لا تخذلنی یا خیر المجیرین(128).
بار خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا به فضل و رحمت و مهربانی خود از آتش پناه ده و به نیکویی گذشت خویش از لغزشهایم در گذر و مرا خوار مگردان ای بهترین پناه دهندگان.

نماز شب

امام زین العابدین (علیه السلام) فرمود: هرگز ندیدم که نماز شب و تهجد عمه ام زینب (س) ترک شود حتی شب یازدهم محرم (و بعد از آن همه خستگی ها و داغ ها و رنجها) و شبهای بعد در طول اسارت از کربلا تا کوفه و شام!
فقط یک شب دیدم عمه ام در حالت نشسته به نماز شب مشغول است گفتم: عمه جان! نماز شب در حالت ایستاده دارای فضیلت بیشتری است. در پاسخ فرمودند: می دانم، اما سه روز است که چون سهم آذوقه و غذا و آبی که به ما داده اند برای بچه ها کم بود، من سهم خود را نیز بین بچه ها تقسیم کرده ام و اینک دیگر قوت و رمقی برایم نمانده تا نماز شب را ایستاده به جای آورم!(129)

33 - دعای آن حضرت برای درخواست خیر و نیکی

اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون(130).
چنین بندگانی (ایمان آورندگان به خدا) به تعجیل می کنند و اینان هستند که به کارهای نیکو سبقت می جویند.
اللهم انی استخیرک بعلمک فصل علی محمد و اله و اقض لی بالخیرة(131).
بار خدایا من به داناییت که به همه چیز آگاهی از تو خیر و نیکی درخواست می نمایم، پس بر محمد و آل محمد درود فرست و خیر و نیکی را برایم مقدر فرما.
و اختم لنا بالتی هی احمد عاقبة و اکرم مصیرا انک تفید الکریمة، و تعطی الجسیمة و تفعل ما ترید و انت علی کل شی قدیر(132).
و کار ما را به راهی که پایانش پسندیده تر، و مرجع و بازگشتش گرامی تر است به پایان رسان، زیرا تو چیز نیکو عطا می کنی و نعمت بزرگ می بخشی و آنچه می خواهی بجا آوری و تو به هر چیز توانایی.