فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

کمک به همسایگان

در تاریخ سراسر افتخار امام حسین (علیه السلام) می خوانیم: هنگامی که امام حسین(ع) به شهادت رسید، در پشت آن حضرت آثار خراشیدگی دیدند، علت آن را از امام سجاد(ع) پرسیدند در پاسخ فرمودند: این خراشیدگی ها، اثر انبانها (ظرفهایی) است که پدرم آرد و گندم و طعام در میان آنها گذاشته و بدوش می گرفت و برای مستمندان و همسایگان و بینوایان حمل می کرد(107).

27- دعای آن حضزت برای نگهبانان مرزها

و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج.(108)
و برای خدا جهاد در راه او را بجای آرید او را به دین خود سرافراز کرده و در دین (اسلام) کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد.
اللهم صل علی محمد و اله، و حصن ثغور المسلمین بعزتک، و اید حماتها بقوتک و اسبغ عطایاهم من جدتک(109)
بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست و مرزها مسلمانان را به غلبه و تسلط خود استوار ساز و نگهدارندگان آن مرزها را به نیروی خویش توانایی ده، و بخششهای ایشان را از توانگریت فراوان گردان.
اللهم اشغل المشرکین عن تناول اطراف المسلمین و خذهم بالنقص عن تنفصهم و ثبطهم بالفرقه عن الاحتشاد علیهم.
بار خدایا مشرکان را به مشرکان گرفتار سز و با کاستنشان از کاستن مسلمانان چلوگیری کن و رشته اتحادشان را بگسل تا از همدستی بر علیه مسلمین باز مانند.

ارشاد دشمن

قبل از آغاز عملیات در مواقعی که آتش طرفین سبکتر بود در فرصتهای که بچه ها به کمین می رفتند، با نصب بلندگو در نزدیکترین حد ممکن و قراردادن آن به سمت مزدوران و کشیدن سیم آن تا محل استقرار نیروهای خود امکان ارتباط با آنها را در پاسی از شب گذشته که سکوت نسبی برقرار بود فراهم می کردند.
بقیه هم بعهده بچه های عرب زبان خوزستانی و طلبه جوان بود که عبارتی را به عربی می دانستند.شبهای قبل از عملیات این ارشاد و اتمام حجت در بعضی شرایط و نقاط از خط به غایت خود می رسید.
بعدها دشمن با مساعدت منافقان به تلافی، تلاش مذبوحانه ای را با استفاده از همین روش نسبت به نیروهای ما، در پیش گرفته بود.(110)