فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

26- دعا حضرت برای همسایگان و دوستان

و بذی القربی و الیتامی و المساکین و الجار ذی القربی و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا.(104)
و نسبت به خویشان و یتیمان و فقیران و همسایگان نزدیک و دور و دوستان موافق و واماندگان در سفر و بندگان و پرستاران (که زیر دست شمایند) نیکی و مهربانی کنید که خدا مردم خودپسند و متکبر را دوست ندارد
اللهم صل علی محمد و اله و تولنی فی جیرانی و موالی العارفین بحقنا، و اتلمنابذین لاعدائنا بافضل و لایتک (105).
بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست، و مرا در رابطه با رعایت حق همسایگان و دوستانم که بحق، آشنا هستند (امامت ما را باور داشته حقوق ما را رعایت می نمایند) و با دشمنان ما مخالفت می کنند به بهترین صورت همراهی فرما.
و وفقهم لاقامة سنتک، و الاخذ بمحاسن ادبک فی ارفاق ضعیفهم(106)...
و آنها را برای بپا داشتن سنت خود و به کار گرفتن آداب نیکویت در ارفاق به ضعیفان موفق فرما.

کمک به همسایگان

در تاریخ سراسر افتخار امام حسین (علیه السلام) می خوانیم: هنگامی که امام حسین(ع) به شهادت رسید، در پشت آن حضرت آثار خراشیدگی دیدند، علت آن را از امام سجاد(ع) پرسیدند در پاسخ فرمودند: این خراشیدگی ها، اثر انبانها (ظرفهایی) است که پدرم آرد و گندم و طعام در میان آنها گذاشته و بدوش می گرفت و برای مستمندان و همسایگان و بینوایان حمل می کرد(107).

27- دعای آن حضزت برای نگهبانان مرزها

و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج.(108)
و برای خدا جهاد در راه او را بجای آرید او را به دین خود سرافراز کرده و در دین (اسلام) کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد.
اللهم صل علی محمد و اله، و حصن ثغور المسلمین بعزتک، و اید حماتها بقوتک و اسبغ عطایاهم من جدتک(109)
بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست و مرزها مسلمانان را به غلبه و تسلط خود استوار ساز و نگهدارندگان آن مرزها را به نیروی خویش توانایی ده، و بخششهای ایشان را از توانگریت فراوان گردان.
اللهم اشغل المشرکین عن تناول اطراف المسلمین و خذهم بالنقص عن تنفصهم و ثبطهم بالفرقه عن الاحتشاد علیهم.
بار خدایا مشرکان را به مشرکان گرفتار سز و با کاستنشان از کاستن مسلمانان چلوگیری کن و رشته اتحادشان را بگسل تا از همدستی بر علیه مسلمین باز مانند.